II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 4 - EW
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
1 4 N = 420   -14.0   23   -48.0   34.62 34.62   50  
2 6 E -2 100   -25.0   2
3 4 W -2 200   -10.0   31
4 3NT S = 600   -6.0   38
5 2 S +2 170   -1.0   48
6 5x S -1 -100   8.0   65
2 25 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
7 3NT N +1 630   -16.0   19   9.4   53.00 43.81   44  
8 2 N +3 200   16.0   81
9 3 W = -140   2.0   54
10 4 S +1 650   -8.6   33
11 3x N -1 -100   13.0   75
12 3 E = -110   3.0   56
3 22 - EW
Женова Н.А.
Устинова С.П.
13 4x N -1 -200   23.0   94   58.0   68.59 52.07   22  
14 4 N -1 -50   11.0   71
15 5 N = 600   -2.0   46
16 3 W = -110   9.0   67
17 4 E = -420   7.0   63
18 3NT S = 600   10.0   69
4 11 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
19 4 W +1 -650   18.0   85   68.0   71.79 57.00   6  
20 2NT E -4 400   16.0   81
21 4 N -2 -200   19.0   87
22 4 N +1 450   -3.0   44
23 5x E = -750   13.0   75
24 4 W = -420   5.0   60
5 3 - EW
Громов А.В.
Дубинин А.А.
25 3NT N +2 460   -13.5   24   -26.5   41.51 53.90   14  
26 6 W +1 -1460   8.0   65
27 4 E -3 150   -23.0   6
28 5 N -1 -100   1.0   52
29 4x E +1 -990   25.0   98
30 3NT S = 400   -24.0   4
6 7 - NS
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
31 2 S -2 -200   -20.0   12   28.3   59.05 54.76   10  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT E -1 50   11.3   72
2 4 W -2 100   23.0   94
3 3 S = 140   7.0   63
4 4 N = 620   -1.0   48
7 5 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
5 4x N = 710   -25.0   2   -12.2   46.09 53.52   13  
6 2 E +2 -170   -2.0   46
7 2 N +1 140   14.0   77
8 5 N -2 -100   -5.2   40
9 2NT S +2 180   -20.0   12
10 4x N -1 -200   26.0   100
8 7 - NS
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
11 3 W +2 -150   -15.0   21   -11.0   46.47 52.64   15  
12 1 N +2 140   8.0   65
13 2 W +1 -140   -4.0   42
14 4 W = -420   -2.0   46
15 4 W = -420   9.0   67
16 4 N = 420   -7.0   37
9 8 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
17 2 S = 110   1.0   52   -1.7   49.45 52.29   16  
18 3NT E -1 50   20.8   90
19 7 S -1 -50   -11.0   29
20 4 W +1 -650   9.0   67
21 5x W +1 -650   -19.4   13
22 4 S +1 450   -2.1   46
10 8 - EW
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
23 1NT N = 90   18.0   85   -19.0   43.91 51.45   20  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT N +1 430   -14.0   23
26 4 E = -620   -4.0   42
27 4NT S +1 460   -10.0   31
28 1NT N = 90   -12.0   27
11 10 - EW
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
29 3NT E -4 400   -21.0   10   -57.0   31.73 49.66   29  
30 4NT N = 430   -13.0   25
31 3NT S +1 630   -4.0   42
32 4x S -3 -500   26.0   100
1 3 N +1 130   -21.0   10
2 4x E -5 1100   -24.0   4
12 15 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3 1NT E +1 -120   -6.0   38   13.8   54.43 50.05   28  
4 3NT E +2 -660   -13.0   25
5 6 N +1 1460   12.0   73
6 3NT E +2 -660   -5.2   40
7 6 W = -1430   6.0   62
8 3 S = 110   20.0   88
13 14 - EW
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
9 4x N +1 690   -26.0   0   -62.7   29.91 48.50   37  
10 3NT W -1 100   -15.0   21
11 3x N = 530   -22.7   6
12 2 S +2 170   -16.0   19
13 3NT S -4 -400   17.0   83
14 4 W = -420   0.0   50