II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: EW
  J93 
  875 
  J102 
  AJ95 
 AK82  6 Q75
 A32 KQ9
 AK85 Q963
 Q10 842
  1064 
  J1064 
  74 
  K763 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 2 3 2 5 E 9 11 9 11 8
S 2 2 3 2 5 W 9 11 9 11 8
minimax = 4 W, -650
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT E J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT E 4 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
3
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT E 7 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
4
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3NT E 3 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT E 3 = -600  20.8 -20.8 90 10
6
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3NT E J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT E J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT W J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT E J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
10
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT E 3 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT E 3 = -600  20.8 -20.8 90 10
12
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3NT W 5 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
13
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT E 4 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
3NT E 2 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
15
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT E 6 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6NT W 6 -1     100 26.0 -26.0 100 0
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3NT E 4 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT W 5 = -600  20.8 -20.8 90 10
19
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
20
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT E 6 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
21
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT W 3 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
22
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3NT W J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
23
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3NT W 6 +2 -660  -5.2 5.2 40 60
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT E J +2 -660  -5.2 5.2 40 60
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT W 5 = -600  20.8 -20.8 90 10
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4NT E J +1 -660  -5.2 5.2 40 60
27
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Av/Av 0.0 0.0 50 50