II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: None
  1084 
  AQ 
  KQ1052 
  KJ7 
 532 14 A9
 1052 J9643
 84 AJ93
 109543 AQ
  KQJ76 
  K87 
  76 
  862 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 9 6 7 7 E 4 4 6 5 6
S 9 9 6 7 7 W 4 4 6 5 6
minimax = 3NT N, +400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
4x E K -3     500 24.0 -24.0 96 4
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
1NT E K -1       50 -4.0 4.0 42 58
3
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 S 5 -1 -50  -11.0 11.0 29 71
4
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 S 8 -1 -50  -11.0 11.0 29 71
5
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4x E 7 -5   1100 26.0 -26.0 100 0
6
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3x N A -1 -100  -22.0 22.0 8 92
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT N 3 +2     460 21.0 -21.0 90 10
8
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 S 2 +1     170 2.0 -2.0 54 46
9
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT N 6 -2 -100  -22.0 22.0 8 92
10
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3NT N 2 +1     430 18.0 -18.0 85 15
11
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT N A +2     460 21.0 -21.0 90 10
12
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
4 S 5 -2 -100  -22.0 22.0 8 92
13
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT N 3 =     400 12.0 -12.0 73 27
14
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3NT N 2 =     400 12.0 -12.0 73 27
15
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT S 9 =     400 12.0 -12.0 73 27
16
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
2 S 10 +1     140 0.0 0.0 50 50
17
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 S 8 -1 -50  -11.0 11.0 29 71
18
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
1NT E K -2     100 -2.0 2.0 46 54
19
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
1NT E K -4     200 6.0 -6.0 62 38
20
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 S 5 -1 -50  -11.0 11.0 29 71
21
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT N 4 =     400 12.0 -12.0 73 27
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 N 2 -1 -50  -11.0 11.0 29 71
23
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4x S 5 -1 -100  -22.0 22.0 8 92
24
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2NT N 2 +2     180 4.0 -4.0 58 42
25
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3NT N 4 =     400 12.0 -12.0 73 27
26
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S 8 -2 -100  -22.0 22.0 8 92
27
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 N 2 -1 -50  -11.0 11.0 29 71