II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: NS
  A 
  107542 
  Q5 
  95432 
 2 15 K764
 AKQJ9 63
 J732 K1064
 AJ10 KQ7
  QJ109853 
  8 
  A98 
  86 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 7 3 2 4 E 11 6 10 9 9
S 2 7 3 2 4 W 11 6 10 9 9
minimax = 3NT E, -460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT E 8 +1 -430  -3.0 3.0 44 56
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT E Q +2 -460  -14.0 14.0 23 77
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
3NT E Q = -400  18.0 -18.0 85 15
4
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT E Q +2 -460  -14.0 14.0 23 77
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT E 5 +2 -460  -14.0 14.0 23 77
6
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3x S A -2 -500  -23.0 23.0 6 94
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
8
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 W A -1       50 22.0 -22.0 92 8
10
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3NT E Q +2 -460  -14.0 14.0 23 77
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 W A -1       50 22.0 -22.0 92 8
12
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 W A -2     100 26.0 -26.0 100 0
13
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3x S K -2 -500  -23.0 23.0 6 94
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 W A +1 -450  -8.0 8.0 35 65
15
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
16
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
17
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3x N 6 -2 -500  -23.0 23.0 6 94
18
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3x S A -2 -500  -23.0 23.0 6 94
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
21
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W A +1 -430  -3.0 3.0 44 56
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 E A = -420  9.0 -9.0 67 33
23
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 W A = -420  9.0 -9.0 67 33
24
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT E Q +1 -430  -3.0 3.0 44 56
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT W A +1 -430  -3.0 3.0 44 56
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 W A -1       50 22.0 -22.0 92 8
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT E Q +2 -460  -14.0 14.0 23 77