II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: None
  AK64 
  83 
  J10 
  Q9432 
 J10975 14 Q8
 KQ10952 AJ6
 54 AQ976
 -- J107
  32 
  74 
  K832 
  AK865 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 5 3 5 10 E 6 7 10 7 3
S 6 5 3 5 10 W 6 7 10 7 3
minimax = 5* N, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3x W K +1 -630  -26.0 26.0 0 100
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 E A = -420  -2.0 2.0 46 54
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4x W K = -590  -21.0 21.0 10 90
4
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 E A -3     150 24.0 -24.0 96 4
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 W A +2 -170  15.0 -15.0 79 21
6
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4x W K = -590  -21.0 21.0 10 90
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 W A = -420  -2.0 2.0 46 54
8
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
5 W A -1       50 21.0 -21.0 90 10
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
5x S 2 -1 -100  18.0 -18.0 85 15
10
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 W A = -420  -2.0 2.0 46 54
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 W K = -420  -2.0 2.0 46 54
12
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 E A = -420  -2.0 2.0 46 54
13
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 E A -4     200 26.0 -26.0 100 0
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 W J = -420  -2.0 2.0 46 54
15
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 W K = -420  -2.0 2.0 46 54
16
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 W 3 = -420  -2.0 2.0 46 54
17
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 W 3 = -420  -2.0 2.0 46 54
18
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 W A +1 -170  15.0 -15.0 79 21
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
4 W A = -420  -2.0 2.0 46 54
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 W J = -420  -2.0 2.0 46 54
21
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4x W A = -590  -21.0 21.0 10 90
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 W J = -420  -2.0 2.0 46 54
23
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 W A -1       50 21.0 -21.0 90 10
24
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 W A = -420  -2.0 2.0 46 54
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4x W 8 = -590  -21.0 21.0 10 90
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 W K = -420  -2.0 2.0 46 54
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 W A = -420  -2.0 2.0 46 54