II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 23 - NS
Антонов И.Г.
Волков А.А.
1 4 N = 420   14.0   77   10.0   53.21 53.21   23  
2 3NT E = -400   11.0   71
3 4 W -2 200   10.0   69
4 3NT S -1 -100   -18.0   15
5 2 S +2 170   1.0   52
6 5x N -1 -100   -8.0   35
2 11 - NS
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
7 4 S -1 -100   -7.0   37   -42.0   36.53 44.87   40  
8 2 S = 110   -18.0   15
9 2 W +1 -140   -2.0   46
10 4 S = 620   -14.0   23
11 3 W -4 200   25.0   98
12 3x N -2 -500   -26.0   0
3 20 - EW
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
13 4 N -1 -100   11.0   71   36.0   61.54 50.42   27  
14 3 S -1 -50   11.0   71
15 5 N +1 620   -18.0   15
16 1 W +2 -110   9.0   67
17 4x N -2 -300   0.0   50
18 3NT S -2 -200   23.0   94
4 14 - NS
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
19 3NT E +2 -660   -24.0   4   -51.0   33.65 46.23   42  
20 3x W = -670   -25.0   2
21 3 S -2 -200   -19.0   13
22 4 N +1 450   3.0   56
23 6x E -1 200   19.0   87
24 4 E = -420   -5.0   40
5 21 - EW
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
25 3NT N +1 430   5.2   60   1.2   50.38 47.06   39  
26 4 E +3 -710   -18.0   15
27 5x S -2 -300   21.0   90
28 5 N -1 -100   1.0   52
29 2 E +3 -200   -18.0   15
30 2 S +2 170   10.0   69
6 21 - NS
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
31 3x E -2 300   19.0   87   -2.0   49.36 47.44   40  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT E +1 -430   -22.0   8
2 4 W -1 50   10.0   69
3 3 N = 140   7.0   63
4 4 E = -620   -24.0   4
7 20 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 4x S = 710   -25.0   2   -56.0   32.05 45.25   46  
6 3NT W = -600   13.0   75
7 3 N +1 170   4.0   58
8 0 N 0 Av/Av   0.0   50
9 3x W -3 800   -26.0   0
10 3NT W -3 300   -22.0   8
8 23 - EW
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
11 3NT W -2 100   -22.0   8   -46.0   35.26 44.00   51  
12 3 S -2 -200   26.0   100
13 2 W +1 -140   4.0   58
14 5 W -1 50   -21.0   10
15 4 W = -420   -9.0   33
16 3NT N +2 460   -24.0   4
9 27 - NS
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
17 4 S -1 -50   -15.6   20   39.8   62.74 46.08   47  
18 3NT E +1 -430   -16.6   18
19 6NT N = 990   18.0   85
20 3NT E +1 -630   22.0   92
21 2 N -1 -100   20.5   89
22 3NT N +2 460   11.4   72
10 24 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
23 3 N +1 170   14.0   77   -15.0   45.19 45.99   48  
24 4 E +1 -450   -3.0   44
25 3NT N = 400   -4.0   42
26 4 E = -620   4.0   58
27 3 S +1 130   -12.0   27
28 2 E +1 -110   -14.0   23
11 25 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
29 2 E +1 -110   -5.0   40   -32.0   39.74 45.42   50  
30 4 S -1 -50   -17.0   17
31 1 S +2 140   -18.0   15
32 3NT N -2 -100   -21.0   10
1 3NT N -1 -50   3.0   56
2 6 N = 1370   26.0   100
12 25 - EW
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3 1NT E +1 -120   6.0   62   12.2   53.92 46.13   48  
4 5 W = -600   -7.0   37
5 3 N +2 200   24.0   96
6 3NT W = -600   -20.8   10
7 6 W +1 -1460   13.0   75
8 3 E -1 50   -3.0   44
13 24 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
9 4x W -1 200   13.0   75   48.9   65.68 47.63   43  
10 2 W +2 -170   -5.0   40
11 5 W = -400   25.9   100
12 5 S -1 -100   2.0   54
13 5 N +1 620   -3.0   44
14 3NT W +2 -460   16.0   81