II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 4 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
1 4 N = 420   14.0   77   48.0   65.38 65.38   5  
2 6 E -2 100   25.0   98
3 4 W -2 200   10.0   69
4 3NT S = 600   6.0   62
5 2 S +2 170   1.0   52
6 5x S -1 -100   -8.0   35
2 3 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
7 3NT N +1 630   16.0   81   51.6   66.55 65.97   2  
8 3NT S -1 -50   -23.0   6
9 1NT N = 90   22.0   92
10 4 S +1 650   8.6   67
11 2 S = 110   19.0   87
12 2 N -1 -100   9.0   67
3 1 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
13 4 N = 620   -21.0   10   -61.0   30.45 54.13   15  
14 4x E -3 500   -24.0   4
15 5 N +1 620   -18.0   15
16 2 W = -110   9.0   67
17 3 E +1 -170   -5.0   40
18 3NT N +1 630   -2.0   46
4 8 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
19 3 W +1 -170   21.0   90   40.0   62.82 56.30   10  
20 4 S +1 650   3.0   56
21 3 N -1 -100   -8.0   35
22 4 S +1 450   3.0   56
23 5x W -6 1700   26.0   100
24 4 W = -420   -5.0   40
5 5 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
25 3NT S +2 460   -13.5   24   -4.5   48.56 54.75   12  
26 4 E +3 -710   -18.0   15
27 4 W = -420   26.0   100
28 5x N = 850   -26.0   0
29 4 E +1 -650   5.0   60
30 3 E -2 100   22.0   92
6 6 - NS
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
31 3x E -2 300   19.0   87   11.3   53.61 54.56   11  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT E -1 50   11.3   72
2 3 W = -140   -1.0   48
3 3NT N -4 -200   -25.0   2
4 4 N = 620   -1.0   48
7 6 - NS
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
5 5x W -2 300   22.0   92   45.6   64.62 56.00   5  
6 3NT E = -600   -13.0   25
7 4 N = 620   14.0   77
8 4x W -1 100   16.6   82
9 2NT S -1 -50   -9.0   33
10 3NT W -2 200   15.0   79
8 3 - NS
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
11 3NT E -1 50   13.0   75   41.0   63.14 56.89   4  
12 2 N +1 140   8.0   65
13 1NT E +1 -120   10.0   69
14 4x W = -590   -21.0   10
15 3NT E = -400   18.0   85
16 4 N +1 450   13.0   75
9 3 - NS
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
17 2x W = -180   -26.0   0   -31.1   40.04 55.02   6  
18 2NT E = -120   13.5   76
19 7NT N -1 -50   -11.0   29
20 4 W +1 -650   9.0   67
21 0 N 0 A+/A-   5.2   60
22 6 N -1 -50   -21.8   8
10 3 - EW
Громов А.В.
Дубинин А.А.
23 3 N = 140   4.0   58   -18.0   44.23 53.94   8  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT N +1 430   -14.0   23
26 5 E -1 100   -25.0   2
27 3NT N +2 460   -10.0   31
28 3x E = -530   24.0   96
11 5 - NS
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
29 3NT E -1 100   4.0   58   -15.0   45.19 53.14   12  
30 4 N = 420   6.0   62
31 3NT N +1 630   4.0   58
32 2 S +2 130   -11.0   29
1 3 N -2 -100   -13.0   25
2 4 S -2 -200   -5.0   40
12 6 - EW
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3 2x S -1 -100   -5.0   40   37.2   61.92 53.88   8  
4 5x W = -750   23.0   94
5 6NT N = 1440   1.0   52
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 6NT E = -1440   4.0   58
8 3x S -1 -100   9.0   67
13 4 - EW
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
9 4 N = 420   -2.0   46   -19.8   43.65 53.09   9  
10 3NT W = -600   5.0   60
11 0 N 0 A+/A+   5.2   60
12 4 N = 620   -24.0   4
13 6 N = 1370   -20.0   12
14 3NT E +2 -460   16.0   81