II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: NS
  J103 
  KJ82 
  AKQ 
  Q75 
 K84 28 AQ97
 9743 5
 984 107632
 J98 AK10
  652 
  AQ106 
  J5 
  6432 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 6 7 4 7 E 6 7 5 9 6
S 6 5 7 4 7 W 6 7 5 9 6
minimax = 2 E, -110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
1NT N 2 =       90 12.0 -12.0 73 27
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
2x E J +1 -280  -21.0 21.0 10 90
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3x E J = -530  -24.0 24.0 4 96
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 N 9 -1 -100  -6.0 6.0 38 62
5
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3 N A -1 -100  -6.0 6.0 38 62
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2NT N K -1 -100  -6.0 6.0 38 62
7
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3 N A -1 -100  -6.0 6.0 38 62
8
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
1NT N 7 =       90 12.0 -12.0 73 27
9
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2x E 2 +1 -570  -26.0 26.0 0 100
10
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
1NT N 7 =       90 12.0 -12.0 73 27
11
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
2x E 4 +1 -280  -21.0 21.0 10 90
12
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
1NT N 5 =       90 12.0 -12.0 73 27
13
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
1NT N 10 =       90 12.0 -12.0 73 27
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3NT N 5 -2 -200  -17.0 17.0 17 83
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 S 4 -1 -100  -6.0 6.0 38 62
16
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3 N 7 -1 -100  -6.0 6.0 38 62
17
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
1NT S 4 =       90 12.0 -12.0 73 27
18
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
1NT N 2 =       90 12.0 -12.0 73 27
19
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 N A -2 -200  -17.0 17.0 17 83
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1 N A +1     110 22.0 -22.0 92 8
21
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
2 N A +1     140 26.0 -26.0 100 0
22
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
1NT N 7 =       90 12.0 -12.0 73 27
23
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
1NT N 5 =       90 12.0 -12.0 73 27
24
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2 E 6 +1 -110  -14.0 14.0 23 77
25
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 N A -1 -100  -6.0 6.0 38 62
26
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 E J -1       50 2.0 -2.0 54 46
27
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
1NT N 5 +1     120 24.0 -24.0 96 4