II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: EW
  73 
  Q103 
  A962 
  K1087 
 J65 25 1094
 865 J742
 K7 QJ854
 AQJ96 3
  AKQ82 
  AK9 
  103 
  542 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 10 9 8 9 E 3 3 4 5 4
S 10 10 9 8 9 W 3 3 4 5 4
minimax = 3NT S, +430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
3NT N 2 +2     460 13.5 -13.5 76 24
2
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT S Q +1     430 -5.2 5.2 40 60
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT N Q +2     460 13.5 -13.5 76 24
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
1NT N 4 +2     150 -24.9 24.9 2 98
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3NT S 8 +2     460 13.5 -13.5 76 24
6
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT N 3 +2     460 13.5 -13.5 76 24
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT N 5 +1     430 -5.2 5.2 40 60
8
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT S Q =     400 -14.5 14.5 22 78
9
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3NT S J +2     460 13.5 -13.5 76 24
10
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
1NT N 5 +3     180 -18.7 18.7 14 86
11
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT N 4 =     400 -14.5 14.5 22 78
12
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT N Q +2     460 13.5 -13.5 76 24
13
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
3NT N 6 +1     430 -5.2 5.2 40 60
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT S A +2     460 13.5 -13.5 76 24
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
2x W 7 -4   1100 26.0 -26.0 100 0
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT S Q +1     430 -5.2 5.2 40 60
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3NT N 5 +1     430 -5.2 5.2 40 60
18
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
1NT N 5 +2     150 -24.9 24.9 2 98
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3NT S Q +2     460 13.5 -13.5 76 24
20
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
1NT N 5 +3     180 -18.7 18.7 14 86
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT N Q +1     430 -5.2 5.2 40 60
22
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
A+/A- 5.2 -5.2 60 40
23
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 S K +2     170 -21.8 21.8 8 92
24
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S Q +2     460 13.5 -13.5 76 24
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT S Q +2     460 13.5 -13.5 76 24
26
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT N 3 +2     460 13.5 -13.5 76 24
27
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT N 3 +1     430 -5.2 5.2 40 60