II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 23 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1 4 N = 420   -14.0   23   -10.0   46.79 46.79   32  
2 3NT E = -400   -11.0   29
3 4 W -2 200   -10.0   31
4 3NT S -1 -100   18.0   85
5 2 S +2 170   -1.0   48
6 5x N -1 -100   8.0   65
2 17 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
7 4 N +1 650   -24.0   4   -48.6   34.41 40.60   48  
8 4 N +1 450   -15.0   21
9 2 W = -110   -9.0   33
10 4 S +1 650   -8.6   33
11 3 S -1 -50   5.0   60
12 3 E = -110   3.0   56
3 24 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
13 4 N = 620   -21.0   10   -77.0   25.32 35.51   52  
14 2NT N +2 180   -4.0   42
15 5x N = 750   -23.0   6
16 4 W -3 300   -24.0   4
17 3NT N -2 -100   -15.0   21
18 3NT S = 600   10.0   69
4 26 - EW
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
19 4 W = -620   0.0   50   21.0   56.73 40.81   50  
20 5x W -3 800   -26.0   0
21 2NT N -3 -300   23.0   94
22 4 N +1 450   -3.0   44
23 6x N -3 -800   22.0   92
24 4 E = -420   5.0   60
5 25 - EW
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
25 3NT S +2 460   -13.5   24   -65.5   29.01 38.45   52  
26 3NT E +4 -720   -4.0   42
27 3 S = 110   -20.0   12
28 5 N -1 -100   1.0   52
29 2 E +2 -170   -22.0   8
30 2 S +3 200   -7.0   37
6 27 - NS
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
31 4 N -3 -300   -25.0   2   -15.0   45.19 39.58   53  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT x E = -550   -26.0   0
2 4 W -1 50   10.0   69
3 3NT x W -5 1400   26.0   100
4 3 N +1 170   -8.0   35
7 27 - EW
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
5 4 W -1 50   -11.0   29   29.8   59.57 42.43   51  
6 3NT E = -600   13.0   75
7 4 N = 620   -14.0   23
8 4x W = -590   22.8   94
9 1NT E +1 -120   25.0   98
10 3 N = 140   -6.0   38
8 27 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
11 3 N -3 -150   -15.0   21   -72.0   26.92 40.49   53  
12 2NT S = 120   -11.0   29
13 2x N -2 -500   -23.0   6
14 4 W = -420   -2.0   46
15 3NT E +2 -460   -14.0   23
16 4 N = 420   -7.0   37
9 24 - EW
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
17 3 W -3 150   -13.5   24   -31.0   40.06 40.44   52  
18 3NT E -1 50   -20.8   10
19 6 N = 920   0.0   50
20 3NT E +3 -690   19.0   87
21 5 N -2 -200   -4.3   42
22 3NT N +2 460   -11.4   28
10 25 - EW
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
23 3 N +1 170   -14.0   23   -41.0   36.86 40.09   52  
24 5 E = -450   3.0   56
25 3NT N +1 430   -14.0   23
26 5x N -2 -500   -12.0   27
27 3NT S +2 460   -10.0   31
28 4 N -1 -100   6.0   62
11 24 - EW
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
29 2NT W = -120   11.0   71   45.0   64.42 42.30   52  
30 4 S -1 -50   17.0   83
31 3NT S = 600   11.0   71
32 4x W -2 500   -21.0   10
1 3 W = -110   22.0   92
2 3NT S -2 -200   5.0   60
12 26 - EW
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3 2NT W = -120   6.0   62   15.2   54.87 43.35   52  
4 6x W -1 200   -22.0   8
5 6 N = 1430   9.0   67
6 4NT E +1 -660   5.2   60
7 6 W = -1430   -6.0   38
8 1NT W +2 -150   23.0   94
13 26 - EW
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
9 4x N -1 -100   25.0   98   46.6   64.92 45.01   50  
10 4 W = -620   16.0   81
11 3NT x E -3 500   -19.4   13
12 4 N -1 -100   2.0   54
13 4x W -1 200   7.0   63
14 3NT W +2 -460   16.0   81