II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 1 - EW
Громов А.В.
Дубинин А.А.
1 4 N -1 -50   5.0   60   22.0   57.05 57.05   13  
2 3NT W +1 -430   5.0   60
3 4 W -2 200   -10.0   31
4 3NT S -1 -100   18.0   85
5 1NT S +1 120   24.0   96
6 4x W -2 500   -20.0   12
2 7 - NS
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
7 4 S -1 -100   -7.0   37   -24.2   42.23 49.64   30  
8 3NT S = 400   -12.0   27
9 2 E +1 -140   -2.0   46
10 4 S +2 680   23.8   96
11 3 S -1 -50   -5.0   40
12 2x N -1 -200   -22.0   8
3 15 - EW
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
13 4 N = 620   -21.0   10   3.0   50.96 50.08   28  
14 3NT S = 400   -12.0   27
15 4 N +1 150   20.0   88
16 1NT W +2 -150   26.0   100
17 4 E = -420   7.0   63
18 3NT S +2 660   -17.0   17
4 14 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
19 3NT E +2 -660   24.0   96   51.0   66.35 54.15   13  
20 3x W = -670   25.0   98
21 3 S -2 -200   19.0   87
22 4 N +1 450   -3.0   44
23 6x E -1 200   -19.0   13
24 4 E = -420   5.0   60
5 6 - EW
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
25 3NT N +2 460   -13.5   24   -13.5   45.67 52.45   19  
26 4 W +3 -710   -18.0   15
27 3NT E -1 50   1.0   52
28 5x N -1 -200   19.0   87
29 4 E +1 -650   5.0   60
30 2 S +3 200   -7.0   37
6 10 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
31 2 S = 110   7.0   63   -4.5   48.56 51.80   21  
32 1NT S = 90   -17.0   17
1 3 W +1 -130   -4.5   41
2 3NT E = -400   -10.0   31
3 3 S = 140   7.0   63
4 4x N = 790   13.0   75
7 11 - NS
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
5 4 W -1 50   11.0   71   57.2   68.33 54.16   11  
6 4 W -1 100   18.0   85
7 4 N = 620   14.0   77
8 3NT N -2 -100   5.2   60
9 2 N = 110   13.0   75
10 3 E -1 100   -4.0   42
8 6 - NS
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
11 3 E +1 -130   -3.0   44   -11.0   46.47 53.20   13  
12 1 N +2 140   8.0   65
13 2 E = -110   15.0   79
14 4x W = -590   -21.0   10
15 3x S -2 -500   -23.0   6
16 4 N +1 450   13.0   75
9 6 - EW
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
17 3 W -2 100   7.3   64   -10.2   46.72 52.48   14  
18 3NT E +1 -430   16.6   82
19 6 S = 980   -6.0   38
20 4 W = -620   -25.0   2
21 0 N 0 A+/A-   -5.2   40
22 4 S +1 450   2.1   54
10 8 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
23 1NT N = 90   -18.0   15   19.0   56.09 52.84   12  
24 4 E +1 -450   -3.0   44
25 3NT N +1 430   14.0   77
26 4 E = -620   4.0   58
27 4NT S +1 460   10.0   69
28 1NT N = 90   12.0   73
11 6 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
29 3NT E = -600   23.0   94   11.0   53.53 52.91   13  
30 4 S = 420   -6.0   38
31 3NT S = 600   11.0   71
32 3x W -1 200   -11.0   29
1 3 N -2 -100   13.0   75
2 5 N = 600   -19.0   13
12 7 - NS
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3 2 N = 90   18.0   85   17.8   55.71 53.14   10  
4 5 W = -600   7.0   63
5 6NT S = 1440   -1.0   48
6 3NT E +2 -660   -5.2   40
7 6NT W = -1440   -4.0   42
8 2 E -1 50   3.0   56
13 5 - EW
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
9 4x N = 590   -23.0   6   -29.7   40.47 52.16   15  
10 4 E = -620   16.0   81
11 4x N -1 -100   17.3   83
12 3NT S -1 -100   2.0   54
13 6 N = 1370   -20.0   12
14 3NT W -1 50   -22.0   8