II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 7 - NS
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
1 4 N -2 -100   -17.0   17   -6.0   48.08 48.08   31  
2 6 W -1 50   20.0   88
3 4 W -2 200   10.0   69
4 3NT S = 600   6.0   62
5 2 S +2 170   1.0   52
6 4x W = -790   -26.0   0
2 16 - EW
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
7 4 N +1 650   -24.0   4   -31.0   40.08 44.08   42  
8 4 N +1 450   -15.0   21
9 1NT N -1 -50   -15.0   21
10 4 S = 620   14.0   77
11 2NT W -1 50   -8.0   35
12 3 E = -140   17.0   83
3 21 - EW
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
13 4 N -1 -100   11.0   71   20.0   56.41 48.19   35  
14 3NT N = 400   -12.0   27
15 5 N = 600   -2.0   46
16 1 W +2 -110   9.0   67
17 4 E +1 -450   16.0   81
18 3NT S +1 630   -2.0   46
4 18 - NS
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
19 4 W +1 -650   -18.0   15   23.0   57.37 50.48   23  
20 5x W -2 500   -14.0   23
21 3x W -1 100   10.0   69
22 4 N +1 450   3.0   56
23 4x E -5 1400   24.0   96
24 3 E +1 -170   18.0   85
5 12 - EW
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
25 3NT N +2 460   -13.5   24   -45.5   35.42 47.47   35  
26 6NT E +1 -1470   17.0   83
27 4 W -2 100   -12.0   27
28 5 N -1 -100   1.0   52
29 3 E +3 -230   -14.0   23
30 3NT S = 400   -24.0   4
6 18 - EW
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
31 2NT E -1 50   7.0   63   39.8   62.74 50.02   24  
32 2NT N -1 -50   23.0   94
1 3NT E -1 50   -11.3   28
2 4 W = -420   19.0   87
3 3 N +1 130   1.0   52
4 4 N = 620   1.0   52
7 12 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 2 W +1 -140   8.0   65   -37.0   38.15 48.32   36  
6 3NT E = -600   13.0   75
7 3NT N = 600   -4.0   42
8 5x W -2 300   -26.0   0
9 2 N = 110   -13.0   25
10 3NT W -2 200   -15.0   21
8 18 - EW
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
11 3NT E -1 50   -13.0   25   -59.0   31.09 46.17   44  
12 3 N = 140   -8.0   35
13 4 W -1 100   -21.0   10
14 3 W +1 -170   -15.0   21
15 4 W = -420   -9.0   33
16 4 N = 420   7.0   63
9 22 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
17 4 S -2 -100   21.8   92   -19.1   43.86 45.91   48  
18 3NT E +1 -430   16.6   82
19 6NT N = 990   -18.0   15
20 4 W +1 -650   -9.0   33
21 4 W +1 -150   -11.9   27
22 5 S +1 480   -18.7   14
10 24 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
23 3 N +1 170   -14.0   23   15.0   54.81 46.80   46  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT N = 400   4.0   58
26 4 E = -620   -4.0   42
27 3 S +1 130   12.0   73
28 2 E +1 -110   14.0   77
11 22 - EW
Женова Н.А.
Устинова С.П.
29 3 W = -110   5.0   60   -15.0   45.19 46.65   45  
30 3NT N = 400   2.0   54
31 3NT S +1 630   -4.0   42
32 4 W -2 200   -11.0   29
1 2 N = 90   -12.0   27
2 4 S -2 -200   5.0   60
12 23 - NS
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3 2 S -1 -50   14.0   77   54.8   67.57 48.40   37  
4 5 S -1 -100   18.0   85
5 6NT S = 1440   -1.0   48
6 3NT W +2 -660   -5.2   40
7 7NT W -1 100   26.0   100
8 1NT W -1 50   3.0   56
13 19 - NS
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
9 4 N +1 450   17.0   83   9.7   53.12 48.76   35  
10 3x S -2 -500   0.0   50
11 4x S -1 -100   -17.3   17
12 3NT N -1 -100   -2.0   46
13 5 N +1 620   3.0   56
14 1 W +3 -170   9.0   67