II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 27 - EW
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
1 4 N = 420   -14.0   23   39.0   62.50 62.50   9  
2 3NT W +2 -460   20.0   88
3 3 W -1 100   10.0   69
4 3NT N = 600   -6.0   38
5 1 S +2 140   21.0   90
6 5x N -1 -100   8.0   65
2 5 - NS
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
7 3NT N = 600   7.0   63   2.6   50.85 56.67   10  
8 4 N = 420   -3.0   44
9 2 W +2 -170   -15.0   21
10 4 S +1 650   8.6   67
11 2NT E -1 50   8.0   65
12 3 E = -110   -3.0   44
3 5 - EW
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
13 4 N -1 -100   11.0   71   -22.0   42.95 52.10   21  
14 4x E -5 1100   -26.0   0
15 5 S = 600   -2.0   46
16 1 W +2 -110   9.0   67
17 4 E -2 100   -24.0   4
18 3NT S = 600   10.0   69
4 11 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
19 4 W +1 -650   -18.0   15   -68.0   28.21 46.13   43  
20 2NT E -4 400   -16.0   19
21 4 N -2 -200   -19.0   13
22 4 N +1 450   3.0   56
23 5x E = -750   -13.0   25
24 4 W = -420   -5.0   40
5 22 - NS
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
25 0 N 0 A+/A-   5.2   60   -52.8   33.08 43.52   50  
26 6 E +1 -1460   -8.0   35
27 5x S -1 -100   -9.0   33
28 6 N -2 -200   -19.0   13
29 4 E +1 -650   -5.0   40
30 2 S +1 140   -17.0   17
6 25 - EW
Женова Н.А.
Устинова С.П.
31 2NT N = 120   -12.0   27   -70.5   27.40 40.83   51  
32 1NT S +1 120   -8.0   35
1 4 W +1 -150   9.5   68
2 4 W -2 100   -23.0   6
3 4x S = 590   -24.0   4
4 4x N = 790   -13.0   25
7 26 - NS
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
5 3 W = -140   -8.0   35   -18.0   44.24 41.32   52  
6 2NT E +1 -150   5.0   60
7 4 N = 620   14.0   77
8 5x W = -650   -26.0   0
9 3NT S -1 -50   -9.0   33
10 2 N +1 140   6.0   62
8 27 - EW
Антонов И.Г.
Волков А.А.
11 3 N -3 -150   15.0   79   72.0   73.08 45.29   48  
12 2NT S = 120   11.0   71
13 2x N -2 -500   23.0   94
14 4 W = -420   2.0   54
15 3NT E +2 -460   14.0   77
16 4 N = 420   7.0   63
9 25 - NS
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
17 1NT S -1 -50   -15.6   20   -57.2   31.67 43.78   51  
18 4 E -1 50   20.8   90
19 6 N -1 -50   -11.0   29
20 4x S -4 -1100   -22.0   8
21 5x W = -550   -7.6   35
22 6NT N -1 -50   -21.8   8
10 27 - NS
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
23 4 N = 620   24.0   96   13.0   54.17 44.81   51  
24 6 E -1 50   25.0   98
25 3NT N -1 -50   -24.0   4
26 5 E = -650   -11.0   29
27 6 S -2 -100   -25.0   2
28 1NT N +1 120   24.0   96
11 25 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
29 2 E +1 -110   5.0   60   32.0   60.26 46.22   47  
30 4 S -1 -50   17.0   83
31 1 S +2 140   18.0   85
32 3NT N -2 -100   21.0   90
1 3NT N -1 -50   -3.0   44
2 6 N = 1370   -26.0   0
12 24 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 2 N -3 -150   -22.0   8   -12.2   46.09 46.21   47  
4 5x N -1 -200   15.0   79
5 6 N = 1430   -9.0   33
6 3NT E +2 -660   -5.2   40
7 6 W = -1430   6.0   62
8 3 W -1 50   3.0   56
13 24 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
9 4x W -1 200   -13.0   25   -48.9   34.32 45.29   49  
10 2 W +2 -170   5.0   60
11 5 W = -400   -25.9   0
12 5 S -1 -100   -2.0   46
13 5 N +1 620   3.0   56
14 3NT W +2 -460   -16.0   19