II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 26 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
1 4 N +1 450   -24.0   4   -131.0   8.01 8.01   54  
2 3NT W -1 50   -20.0   12
3 3NT E -3 300   -26.0   0
4 3NT S +1 630   -24.0   4
5 1NT x E -4 800   -26.0   0
6 4 N = 130   -11.0   29
2 27 - EW
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
7 3NT N = 600   -7.0   37   -70.0   27.58 17.79   54  
8 4 N +1 450   -15.0   21
9 1 S = 80   -18.0   15
10 4 S = 620   14.0   77
11 2 S = 110   -19.0   13
12 4 W -4 200   -25.0   2
3 27 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
13 4 N = 620   -21.0   10   -44.0   35.90 23.83   54  
14 2 N -1 -50   11.0   71
15 5 S = 600   -2.0   46
16 1 W +1 -90   -5.0   40
17 2 W +2 -130   -10.0   31
18 3NT N +2 660   -17.0   17
4 27 - EW
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
19 4 W = -620   0.0   50   -4.0   48.72 30.05   54  
20 4 S +1 650   -3.0   44
21 2NT N = 120   -16.0   19
22 2 N +3 200   22.0   92
23 4 E +1 -150   -12.0   27
24 4 W = -420   5.0   60
5 27 - EW
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
25 3NT N +1 430   5.2   60   -65.8   28.91 29.82   54  
26 5NT E +2 -720   -4.0   42
27 3 W -2 100   -12.0   27
28 4 N = 620   -23.0   6
29 4 N -1 -100   -25.0   2
30 2 S +3 200   -7.0   37
6 27 - EW
Антонов И.Г.
Волков А.А.
31 4 N -3 -300   25.0   98   15.0   54.81 33.99   54  
32 1NT S +1 120   -8.0   35
1 3NT x E = -550   26.0   100
2 4 W -1 50   -10.0   31
3 3NT x W -5 1400   -26.0   0
4 3 N +1 170   8.0   65
7 26 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
5 3 W = -140   8.0   65   18.0   55.76 37.10   54  
6 2NT E +1 -150   -5.0   40
7 4 N = 620   -14.0   23
8 5x W = -650   26.0   100
9 3NT S -1 -50   9.0   67
10 2 N +1 140   -6.0   38
8 26 - EW
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
11 2 E +3 -150   15.0   79   -57.0   31.73 36.43   54  
12 2 N +2 170   -24.0   4
13 2 W = -110   -15.0   21
14 4 W = -420   2.0   54
15 4 W -1 50   -22.0   8
16 4 N +1 450   -13.0   25
9 27 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
17 4 S -1 -50   15.6   80   -39.8   37.26 36.52   54  
18 3NT E +1 -430   16.6   82
19 6NT N = 990   -18.0   15
20 3NT E +1 -630   -22.0   8
21 2 N -1 -100   -20.5   11
22 3NT N +2 460   -11.4   28
10 26 - EW
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
23 2NT N -2 -200   24.0   96   12.0   53.85 38.25   54  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT N +1 430   -14.0   23
26 4 E +1 -650   11.0   71
27 3NT N +2 460   -10.0   31
28 2 E -1 50   -2.0   46
11 26 - EW
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
29 2NT W = -120   11.0   71   -25.0   41.99 38.59   53  
30 4 S -1 -50   17.0   83
31 3NT S +2 660   -20.0   12
32 2 S +2 170   -3.0   44
1 3 N = 110   -18.0   15
2 2 S = 110   -12.0   27
12 27 - NS
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3 1NT E +1 -120   -6.0   38   -41.0   36.86 38.45   54  
4 6NT x E -1 200   22.0   92
5 4 N = 620   -22.0   8
6 0 N 0 Av/Av   0.0   50
7 6NT E +1 -1470   -21.0   10
8 3 E = -110   -14.0   23
13 27 - EW
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
9 4x S = 590   -23.0   6   -46.3   35.17 38.19   54  
10 2NT W = -120   -12.0   27
11 4 N = 420   -17.3   17
12 3NT N -1 -100   2.0   54
13 3NT S -4 -400   17.0   83
14 2 N -3 -150   -13.0   25