II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 12 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1 4 N +1 450   24.0   96   -47.0   34.94 34.94   49  
2 3NT W +2 -460   -20.0   12
3 5x N -4 -800   -26.0   0
4 3NT S -1 -100   -18.0   15
5 3 S +1 170   1.0   52
6 5x N -1 -100   -8.0   35
2 25 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
7 3NT N +1 630   16.0   81   -9.4   47.00 40.97   47  
8 2 N +3 200   -16.0   19
9 3 W = -140   -2.0   46
10 4 S +1 650   8.6   67
11 3x N -1 -100   -13.0   25
12 3 E = -110   -3.0   44
3 24 - NS
Антонов И.Г.
Волков А.А.
13 4 N = 620   21.0   90   77.0   74.68 52.21   20  
14 2NT N +2 180   4.0   58
15 5x N = 750   23.0   94
16 4 W -3 300   24.0   96
17 3NT N -2 -100   15.0   79
18 3NT S = 600   -10.0   31
4 10 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
19 4 W = -620   0.0   50   -30.0   40.38 49.25   29  
20 4 N +1 650   -3.0   44
21 3 E -1 50   -1.0   48
22 4 N = 420   15.0   79
23 2x N = 180   -16.0   19
24 5 W -1 50   -25.0   2
5 15 - NS
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
25 2x W -4 1100   26.0   100   -21.0   43.26 48.05   33  
26 7NT E = -2220   -23.0   6
27 2 E -1 50   -1.0   48
28 5 N -1 -100   -1.0   48
29 4 E +1 -650   -5.0   40
30 2 S +1 140   -17.0   17
6 17 - EW
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
31 2 S -1 -100   14.0   77   -5.3   48.32 48.10   37  
32 1NT S +1 120   -8.0   35
1 3NT E -1 50   -11.3   28
2 3 W = -140   1.0   52
3 3 S -1 -50   12.0   73
4 4x N = 790   -13.0   25
7 19 - NS
Друц В.М.
Данилевский А.В.
5 3 W = -140   -8.0   35   -3.0   49.03 48.23   37  
6 2 W +1 -140   9.0   67
7 3 N +1 170   -4.0   42
8 3 W +1 -170   -1.0   48
9 1NT W +1 -120   -25.0   2
10 3NT x W -3 800   26.0   100
8 19 - NS
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
11 3 W +2 -150   -15.0   21   -34.0   39.10 47.09   41  
12 1NT S +1 120   -11.0   29
13 2 E = -110   15.0   79
14 4 W = -420   -2.0   46
15 3x S -2 -500   -23.0   6
16 3NT N +1 430   2.0   54
9 21 - NS
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
17 0 N 0 A+/A-   5.2   60   35.0   61.23 48.66   35  
18 0 N 0 A+/A-   5.2   60
19 6NT N = 990   18.0   85
20 4 W +1 -650   9.0   67
21 5x W = -550   -7.6   35
22 0 N 0 A+/A-   5.2   60
10 18 - NS
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
23 3 N +1 170   14.0   77   38.0   62.18 50.01   28  
24 3NT W +1 -430   22.0   92
25 3NT N = 400   -4.0   42
26 5x N -2 -500   12.0   73
27 3NT N -1 -50   -18.0   15
28 1NT N = 90   12.0   73
11 14 - EW
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
29 3NT E -1 100   -4.0   42   5.0   51.60 50.16   26  
30 5 S -1 -50   17.0   83
31 3NT N = 600   11.0   71
32 3x S = 530   -24.0   4
1 3 S -2 -100   13.0   75
2 3 S -1 -100   -8.0   35
12 13 - EW
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3 1NT E +1 -120   6.0   62   -6.8   47.82 49.96   29  
4 3NT E +1 -630   10.0   69
5 6 N +1 1460   -12.0   27
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 6 E = -1430   -6.0   38
8 2 S = 90   -10.0   31
13 15 - NS
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
9 4 N +1 450   17.0   83   -16.3   44.78 49.56   32  
10 4 W = -620   -16.0   19
11 4x N -1 -100   -17.3   17
12 3NT N -1 -100   -2.0   46
13 4 N +2 170   -11.0   29
14 3 E +2 -150   13.0   75