II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: NS
  KJ 
  KJ6542 
  QJ964 
  -- 
 A9863 28 Q10742
 7 A10
 A5 832
 Q8764 1052
  5 
  Q983 
  K107 
  AKJ93 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 4 10 9 6 E 5 9 2 3 7
S 7 4 10 9 6 W 5 9 3 4 7
minimax = 4* W, +100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
5x N 3 -1 -200  -19.0 19.0 13 87
2
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5 N 4 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5 N 4 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
5 N 2 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
5x N 3 =     850 26.0 -26.0 100 0
6
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
5x N 3 -1 -200  -19.0 19.0 13 87
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
5 S A -1 -100  -1.0 1.0 48 52
8
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
6 N 5 -2 -200  -19.0 19.0 13 87
9
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
5x W Q -3     500 18.0 -18.0 85 15
10
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
5x W Q -3     500 18.0 -18.0 85 15
11
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
5 N 4 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
12
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5 N Q -1 -100  -1.0 1.0 48 52
13
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4NT N 5 -3 -300  -26.0 26.0 0 100
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 W Q -1       50 12.0 -12.0 73 27
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
5 N 2 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
6 N Q -1 -100  -1.0 1.0 48 52
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
5 N 3 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
18
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
5x W 2 -2     300 14.0 -14.0 77 23
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
6 N 2 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
20
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
5x S A -1 -200  -19.0 19.0 13 87
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 N 4 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
22
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
6 N 6 -2 -200  -19.0 19.0 13 87
23
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 N 6 =     620 23.0 -23.0 94 6
24
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x N 5 -1 -200  -19.0 19.0 13 87
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
5 N 4 -1 -100  -1.0 1.0 48 52
26
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
5x W 3 -3     500 18.0 -18.0 85 15
27
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N 4 =     620 23.0 -23.0 94 6