II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: None
  AJ973 
  106 
  Q102 
  1085 
 K82 30 Q64
 KJ43 Q975
 9853 A76
 96 Q43
  105 
  A82 
  KJ4 
  AKJ72 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 10 7 8 10 E 4 3 6 4 3
S 9 10 7 8 10 W 4 3 6 4 3
minimax = 4 N, +420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
2
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 S 9 +2     170 -10.0 10.0 31 69
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT S 8 =     400 24.0 -24.0 96 4
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
2 S 2 +3     200 7.0 -7.0 63 37
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3 E A -2     100 -22.0 22.0 8 92
6
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
8
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
9
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
10
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT x S 3 -1 -100  -26.0 26.0 0 100
11
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
12
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT S 3 =     400 24.0 -24.0 96 4
13
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
2 S 8 +2     170 -10.0 10.0 31 69
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 S 5 +2     170 -10.0 10.0 31 69
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
2 S 2 +1     140 -17.0 17.0 17 83
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
2 N 5 +2     170 -10.0 10.0 31 69
18
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3x W 10 -2     300 20.0 -20.0 88 12
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
20
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3NT S 8 =     400 24.0 -24.0 96 4
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 S 8 +2     170 -10.0 10.0 31 69
22
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
2 S 8 +1     140 -17.0 17.0 17 83
23
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3NT S 3 -1 -50  -24.0 24.0 4 96
24
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 S 8 +3     200 7.0 -7.0 63 37
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37
26
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
2NT S 2 =     120 -20.0 20.0 12 88
27
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 S 9 +3     200 7.0 -7.0 63 37