II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: None
  1084 
  A54 
  QJ6 
  A965 
 Q97652 24 AKJ3
 83 KJ9
 9 AK108
 10732 Q8
  -- 
  Q10762 
  75432 
  KJ4 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 3 8 8 6 E 8 10 5 5 6
S 4 3 8 8 6 W 8 10 5 5 6
minimax = 4 W, -420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
4 W A = -420  -5.0 5.0 40 60
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3 W Q +1 -170  18.0 -18.0 85 15
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 E 5 +1 -170  18.0 -18.0 85 15
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT E 5 = -400  14.0 -14.0 77 23
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
4 E 5 = -420  -5.0 5.0 40 60
6
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 W A = -420  -5.0 5.0 40 60
7
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 E 5 = -420  -5.0 5.0 40 60
8
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 W J = -420  -5.0 5.0 40 60
9
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 E 6 = -420  -5.0 5.0 40 60
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
5 W A -1       50 25.0 -25.0 98 2
11
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 W Q = -420  -5.0 5.0 40 60
12
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3 W 4 = -140  22.0 -22.0 92 8
13
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 E 6 +1 -450  -24.0 24.0 4 96
14
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 E 6 = -420  -5.0 5.0 40 60
15
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 E 5 = -420  -5.0 5.0 40 60
16
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 E 8 = -420  -5.0 5.0 40 60
17
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 E 3 -1       50 25.0 -25.0 98 2
18
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3 E 3 +1 -170  18.0 -18.0 85 15
19
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 W A = -420  -5.0 5.0 40 60
20
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
4 E 5 = -420  -5.0 5.0 40 60
21
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 E 6 = -420  -5.0 5.0 40 60
22
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 W Q = -420  -5.0 5.0 40 60
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4x W 4 = -590  -26.0 26.0 0 100
24
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 E 5 = -420  -5.0 5.0 40 60
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
4 E 3 = -420  -5.0 5.0 40 60
26
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 E 6 = -420  -5.0 5.0 40 60
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 W 8 = -420  -5.0 5.0 40 60