II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: Both
  76 
  AQJ53 
  2 
  AK653 
 K8 29 AQ109432
 1072 K86
 KQ1063 A9
 J102 7
  J5 
  94 
  J8754 
  Q984 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 1 7 4 9 E 7 11 5 8 4
S 2 1 7 4 9 W 7 11 5 8 4
minimax = 5 E, -650
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
2
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4x E 9 +1 -990  -25.0 25.0 2 98
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
6
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
8
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 N K -1 -100  25.0 -25.0 98 2
9
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
10
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
11
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
12
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 E 6 +3 -230  14.0 -14.0 77 23
13
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4x E 5 +1 -990  -25.0 25.0 2 98
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
5 E 5 = -650  -5.0 5.0 40 60
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
5 N A -2 -200  18.0 -18.0 85 15
18
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3 E 9 +2 -200  18.0 -18.0 85 15
20
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 E 9 +3 -200  18.0 -18.0 85 15
22
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
23
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
24
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2 E 9 +2 -170  22.0 -22.0 92 8
26
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 E 9 +1 -650  -5.0 5.0 40 60
27
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N A -1 -100  25.0 -25.0 98 2