II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 9 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1 4 N -1 -50   -5.0   40   11.0   53.53 53.53   22  
2 6 W = -920   -26.0   0
3 4 W -2 200   10.0   69
4 3NT S = 600   6.0   62
5 3 S +1 170   1.0   52
6 5x W -3 800   25.0   98
2 11 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
7 4 S -1 -100   7.0   63   42.0   63.47 58.50   8  
8 2 S = 110   18.0   85
9 2 W +1 -140   2.0   54
10 4 S = 620   14.0   77
11 3 W -4 200   -25.0   2
12 3x N -2 -500   26.0   100
3 4 - EW
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
13 4 N -1 -100   11.0   71   34.0   60.90 59.30   6  
14 3 S -1 -50   11.0   71
15 5 N = 600   -2.0   46
16 3x S -1 -100   0.0   50
17 4 E +1 -450   16.0   81
18 3NT N +1 630   -2.0   46
4 3 - EW
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
19 4 W = -620   0.0   50   -46.0   35.26 53.29   16  
20 5 S +1 680   -22.0   8
21 3 E -1 50   -1.0   48
22 4 N +1 450   -3.0   44
23 3NT W = -600   -2.0   46
24 3 E +1 -170   -18.0   15
5 8 - NS
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
25 3NT S = 400   -14.5   22   7.5   52.39 53.11   18  
26 4 E +3 -710   18.0   85
27 4x S -1 -100   -9.0   33
28 6 N -2 -200   -19.0   13
29 4 N -1 -100   25.0   98
30 2 S +3 200   7.0   63
6 9 - EW
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
31 2NT N -1 -100   14.0   77   80.5   75.80 56.89   4  
32 1NT S = 90   17.0   83
1 3 W +1 -130   4.5   59
2 4 W = -420   19.0   87
3 4 S -1 -50   12.0   73
4 5 W -1 100   14.0   77
7 2 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5 4 W -1 50   -11.0   29   17.7   55.66 56.71   4  
6 3NT E = -600   13.0   75
7 2 N +2 170   4.0   58
8 4 W +1 -450   17.7   84
9 3 N -1 -50   9.0   67
10 4x E -1 200   -15.0   21
8 2 - EW
Громов А.В.
Дубинин А.А.
11 3 W +1 -130   3.0   56   2.0   50.64 55.96   5  
12 3 N = 140   -8.0   35
13 2 W +1 -140   4.0   58
14 4 E = -420   2.0   54
15 3NT E +2 -460   14.0   77
16 4 N +1 450   -13.0   25
9 2 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
17 3 N = 140   -8.3   34   -27.0   41.33 54.33   8  
18 3NT E = -400   1.0   52
19 6NT N = 990   -18.0   15
20 4 W +1 -650   -9.0   33
21 3x N -4 -1100   25.9   100
22 4 S +2 480   -18.7   14
10 4 - EW
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
23 3 N = 140   4.0   58   -5.0   48.40 53.74   10  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT N = 400   4.0   58
26 5x N -2 -500   -12.0   27
27 3NT N +2 460   -10.0   31
28 3 N -1 -100   6.0   62
11 5 - EW
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
29 3NT E -1 100   -4.0   42   15.0   54.81 53.83   6  
30 4 N = 420   -6.0   38
31 3NT N +1 630   -4.0   42
32 2 S +2 130   11.0   71
1 3 N -2 -100   13.0   75
2 4 S -2 -200   5.0   60
12 3 - EW
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3 1NT E +1 -120   6.0   62   26.2   58.39 54.21   6  
4 5x E = -750   23.0   94
5 7 N = 2210   -26.0   0
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 6 W +1 -1460   13.0   75
8 1NT W = -90   5.0   60
13 3 - EW
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
9 4 N = 420   -2.0   46   -3.8   48.78 53.80   8  
10 4 E = -620   16.0   81
11 0 N 0 A+/A+   5.2   60
12 4 N -1 -100   2.0   54
13 5 N +1 620   -3.0   44
14 3NT E -1 50   -22.0   8