II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 20 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
1 3NT S = 400   8.0   65   -16.0   44.87 44.87   35  
2 3NT W -1 50   20.0   88
3 3 W = -140   -19.0   13
4 3NT S -1 -100   -18.0   15
5 2 S +2 170   1.0   52
6 5x N -1 -100   -8.0   35
2 18 - NS
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
7 4 S -1 -100   -7.0   37   -8.0   47.42 46.15   38  
8 4 N = 420   -3.0   44
9 2 E +1 -140   -2.0   46
10 4 S = 620   -14.0   23
11 PASS N 0 Pass   1.0   52
12 3 W -2 100   17.0   83
3 19 - EW
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
13 2 N +1 140   -6.0   38   -6.0   48.08 46.79   38  
14 1NT E -4 200   -6.0   38
15 4x N +1 910   -26.0   0
16 2 W +1 -140   23.0   94
17 5x S -4 -800   26.0   100
18 3NT S +2 660   -17.0   17
4 19 - EW
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
19 4 W +1 -650   18.0   85   -14.0   45.51 46.47   41  
20 4 S +2 680   -22.0   8
21 3x W -2 300   -25.0   2
22 4 N +1 450   -3.0   44
23 5x E = -750   13.0   75
24 4 W = -420   5.0   60
5 20 - EW
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
25 1NT N +3 180   18.7   86   15.7   55.03 48.18   32  
26 7NT E = -2220   23.0   94
27 3x N = 470   -26.0   0
28 5x S -1 -200   19.0   87
29 4 E +1 -650   5.0   60
30 3NT S = 400   -24.0   4
6 17 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
31 2 S -1 -100   -14.0   23   5.3   51.68 48.77   32  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT E -1 50   11.3   72
2 3 W = -140   -1.0   48
3 3 S -1 -50   -12.0   27
4 4x N = 790   13.0   75
7 16 - EW
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5 4 W -1 50   -11.0   29   34.3   61.00 50.51   25  
6 3NT E = -600   13.0   75
7 4 N = 620   -14.0   23
8 5x N -2 -300   8.3   66
9 2 W = -110   21.0   90
10 3 E = -110   17.0   83
8 13 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
11 3NT W = -400   -24.0   4   -26.0   41.67 49.41   31  
12 3 N = 140   8.0   65
13 4 W = -620   -26.0   0
14 4 E -4 200   26.0   100
15 3x S -2 -500   -23.0   6
16 4 N +1 450   13.0   75
9 15 - EW
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
17 2NT E = -120   23.9   96   54.8   67.57 51.43   22  
18 3NT E +1 -430   16.6   82
19 6 N -1 -50   11.0   71
20 4x S -5 -1400   25.0   98
21 5 W -1 50   -23.8   4
22 4 S +1 450   2.1   54
10 11 - EW
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
23 4 N -1 -100   20.0   88   31.0   59.94 52.28   18  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT N +1 430   -14.0   23
26 4 E +1 -650   11.0   71
27 3NT N +2 460   -10.0   31
28 2x E +1 -280   21.0   90
11 9 - EW
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
29 1NT W +1 -120   11.0   71   51.0   66.35 53.56   8  
30 4NT N = 430   -13.0   25
31 6x S -1 -200   26.0   100
32 3 S = 140   5.0   60
1 3 N -1 -50   -3.0   44
2 5 S -5 -500   25.0   98
12 4 - EW
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3 1NT E +1 -120   6.0   62   17.2   55.51 53.72   9  
4 5 W +1 -620   4.0   58
5 6NT S = 1440   1.0   52
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 6NT W +1 -1470   21.0   90
8 3 S = 110   -20.0   12
13 5 - NS
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
9 4x N = 590   23.0   94   29.7   59.53 54.17   7  
10 4 E = -620   -16.0   19
11 4x N -1 -100   -17.3   17
12 3NT S -1 -100   -2.0   46
13 6 N = 1370   20.0   88
14 3NT W -1 50   22.0   92