II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 16 - NS
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
1 4 N -2 -100   -17.0   17   -1.0   49.68 49.68   28  
2 3NT W = -400   11.0   71
3 4 W -1 100   -10.0   31
4 3NT S = 600   6.0   62
5 3 S +1 170   1.0   52
6 5 E -1 100   8.0   65
2 15 - NS
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
7 4 N -2 -200   -21.0   10   -15.4   45.08 47.38   37  
8 5xx N -1 -200   -26.0   0
9 3 E = -140   -2.0   46
10 4 S +1 650   8.6   67
11 2NT E -1 50   8.0   65
12 2 W -2 100   17.0   83
3 19 - NS
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
13 2 N +1 140   6.0   62   6.0   51.92 48.89   34  
14 1NT E -4 200   6.0   62
15 4x N +1 910   26.0   100
16 2 W +1 -140   -23.0   6
17 5x S -4 -800   -26.0   0
18 3NT S +2 660   17.0   83
4 17 - NS
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
19 3NT E +1 -630   -12.0   27   13.0   54.17 50.21   25  
20 6 S -1 -100   -20.0   12
21 3x E -1 100   10.0   69
22 4 N +2 480   23.0   94
23 5x E = -750   -13.0   25
24 4 E -1 50   25.0   98
5 13 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
25 3NT N +1 430   5.2   60   75.2   74.10 54.99   10  
26 6 W +1 -1460   8.0   65
27 3 W -1 50   1.0   52
28 4NT N -3 -300   26.0   100
29 4x E +1 -990   25.0   98
30 2 S +2 170   10.0   69
6 5 - NS
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
31 4 S -2 -200   -20.0   12   30.3   59.70 55.77   8  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT E -1 50   11.3   72
2 4 W -1 50   10.0   69
3 1 N +2 110   -4.0   42
4 3x N +1 930   25.0   98
7 4 - EW
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
5 4 W -1 50   -11.0   29   20.5   56.57 55.89   6  
6 4 W -1 100   -18.0   15
7 2 N +2 170   4.0   58
8 4 W = -420   13.5   76
9 3 N -1 -50   9.0   67
10 2NT W +1 -150   23.0   94
8 3 - EW
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
11 3NT E -1 50   -13.0   25   -41.0   36.86 53.51   12  
12 2 N +1 140   -8.0   35
13 1NT E +1 -120   -10.0   31
14 4x W = -590   21.0   90
15 3NT E = -400   -18.0   15
16 4 N +1 450   -13.0   25
9 7 - NS
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
17 2 S +2 170   18.7   86   62.8   70.12 55.35   5  
18 3NT E -1 50   20.8   90
19 6NT N = 990   18.0   85
20 4 W +1 -650   9.0   67
21 3 W +2 -150   11.9   73
22 3 N +2 150   -15.6   20
10 2 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
23 2x W -4 1100   -26.0   0   -19.0   43.91 54.21   7  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT S +1 430   -14.0   23
26 5x N -2 -500   -12.0   27
27 4NT N = 430   9.0   67
28 2x E +1 -280   21.0   90
11 4 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
29 3NT E = -600   -23.0   6   -112.0   14.10 50.56   23  
30 4 S -1 -50   -17.0   17
31 4NT S -1 -100   -22.0   8
32 3 S = 140   -5.0   40
1 3NT S -3 -150   -24.0   4
2 5 N -4 -400   -21.0   10
12 12 - NS
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3 2 S = 110   23.0   94   45.8   64.68 51.74   17  
4 6x E -4 1100   26.0   100
5 6 N +1 1460   12.0   73
6 3NT W +2 -660   -5.2   40
7 6 W +1 -1460   -13.0   25
8 3 E -1 50   3.0   56
13 9 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
9 4 S = 420   -2.0   46   -17.3   44.45 51.18   21  
10 3 W +1 -170   -5.0   40
11 3 S = 140   -4.3   42
12 3NT S -2 -200   19.0   87
13 5 N +1 620   -3.0   44
14 4 W -1 50   -22.0   8