II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 26 - NS
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
1 4 N +1 450   24.0   96   131.0   91.99 91.99   1  
2 3NT W -1 50   20.0   88
3 3NT E -3 300   26.0   100
4 3NT S +1 630   24.0   96
5 1NT x E -4 800   26.0   100
6 4 N = 130   11.0   71
2 1 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
7 4 S -1 -100   -7.0   37   -27.0   41.33 66.66   1  
8 2x W -1 100   -20.0   12
9 3x W +1 -930   -26.0   0
10 4 S = 620   -14.0   23
11 3NT E -2 100   15.0   79
12 4 W -4 200   25.0   98
3 1 - NS
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
13 4 N = 620   21.0   90   61.0   69.55 67.62   1  
14 4x E -3 500   24.0   96
15 5 N +1 620   18.0   85
16 2 W = -110   -9.0   33
17 3 E +1 -170   5.0   60
18 3NT N +1 630   2.0   54
4 1 - NS
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
19 3NT E -1 100   26.0   100   40.0   62.82 66.42   2  
20 4 N +1 650   3.0   56
21 3 W -1 50   1.0   52
22 4 N +1 450   3.0   56
23 4 E +1 -150   12.0   73
24 4 W = -420   -5.0   40
5 1 - EW
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
25 3NT N +2 460   -13.5   24   27.5   58.81 64.90   1  
26 7NT E = -2220   23.0   94
27 4 W -1 50   1.0   52
28 5x N -1 -200   19.0   87
29 4 E +1 -650   5.0   60
30 2 S +3 200   -7.0   37
6 1 - NS
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
31 3x E -2 300   19.0   87   93.3   79.89 67.40   1  
32 1NT S +1 120   8.0   65
1 3NT E -1 50   11.3   72
2 3NT W -2 100   23.0   94
3 3NT N = 400   19.0   87
4 4x N = 790   13.0   75
7 1 - NS
Громов А.В.
Дубинин А.А.
5 3 W = -140   -8.0   35   -12.3   46.06 64.35   1  
6 4 W -1 100   18.0   85
7 3 N = 140   -14.0   23
8 5x N -2 -300   -8.3   34
9 2 N = 90   4.0   58
10 3 E -1 100   -4.0   42
8 1 - NS
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
11 3 W +2 -150   -15.0   21   -90.0   21.15 58.95   2  
12 3 W -1 50   -20.0   12
13 2 W +1 -140   -4.0   42
14 3x W +1 -630   -26.0   0
15 3NT E +1 -430   -3.0   44
16 4 N -1 -50   -22.0   8
9 2 - NS
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
17 3 N = 140   8.3   66   27.0   58.67 58.92   2  
18 3NT E = -400   -1.0   48
19 6NT N = 990   18.0   85
20 4 W +1 -650   9.0   67
21 3x N -4 -1100   -25.9   0
22 4 S +2 480   18.7   86
10 2 - NS
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
23 2x W -4 1100   26.0   100   19.0   56.09 58.64   2  
24 4 E +1 -450   -3.0   44
25 3NT S +1 430   14.0   77
26 5x N -2 -500   12.0   73
27 4NT N = 430   -9.0   33
28 2x E +1 -280   -21.0   10
11 2 - NS
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
29 2 W -1 100   4.0   58   44.0   64.10 59.13   1  
30 3NT N +2 460   20.0   88
31 3NT S +2 660   20.0   88
32 5 S -3 -150   -24.0   4
1 3 E -2 100   16.0   81
2 4 S -1 -100   8.0   65
12 1 - NS
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3 2 S = 110   23.0   94   -48.2   34.55 57.08   3  
4 5 W +1 -620   -4.0   42
5 4 N +3 710   -17.0   17
6 3NT E +2 -660   -5.2   40
7 7 W = -2210   -25.0   2
8 3 E = -140   -20.0   12
13 2 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
9 4 N = 420   2.0   54   -0.3   49.91 56.53   3  
10 3NT W -2 200   20.0   88
11 4x N -1 -100   -17.3   17
12 3 N -1 -100   -2.0   46
13 6 N = 1370   20.0   88
14 3NT W +3 -490   -23.0   6