II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: NS
  -- 
  AKQ3 
  Q862 
  108732 
 K6432 31 Q9
 8765 J10
 974 AJ1053
 5 AQJ6
  AJ10875 
  942 
  K 
  K94 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 7 8 5 9 E 6 5 5 7 4
S 7 7 8 5 9 W 5 5 5 7 4
minimax = 2 N, +110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3x E A -2     300 19.0 -19.0 87 13
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
2NT N J -3 -300  -25.0 25.0 2 98
3
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3x E A -1     100 -1.0 1.0 48 52
4
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2 E A = -90  -10.0 10.0 31 69
5
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
4 S 6 -2 -200  -20.0 20.0 12 88
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3x E 2 -2     300 19.0 -19.0 87 13
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2 S 5 -2 -200  -20.0 20.0 12 88
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3x E 5 -1     100 -1.0 1.0 48 52
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
2NT N 10 -1 -100  -14.0 14.0 23 77
10
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
2 S 7 =     110 7.0 -7.0 63 37
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 S 7 -1 -100  -14.0 14.0 23 77
12
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3x W A -2     300 19.0 -19.0 87 13
13
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
2 S 7 +1     140 14.0 -14.0 77 23
14
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2NT N 10 -2 -200  -20.0 20.0 12 88
15
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 E 9 -1       50 -7.0 7.0 37 63
16
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3x E A -1     100 -1.0 1.0 48 52
17
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 S 5 -1 -100  -14.0 14.0 23 77
18
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2NT E 10 -1       50 -7.0 7.0 37 63
19
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
2 S 7 =     110 7.0 -7.0 63 37
20
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3x E 5 -3     500 25.0 -25.0 98 2
21
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3x E 5 -2     300 19.0 -19.0 87 13
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 E 4 -2     100 -1.0 1.0 48 52
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4x E A -3     500 25.0 -25.0 98 2
24
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
2 S 5 =     110 7.0 -7.0 63 37
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
2NT N J =     120 12.0 -12.0 73 27
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
2 S 5 =     110 7.0 -7.0 63 37
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N J -3 -300  -25.0 25.0 2 98