II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 21 - NS
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
1 4 N +1 450   24.0   96   34.0   60.90 60.90   10  
2 3NT W = -400   11.0   71
3 3 W = -140   -19.0   13
4 3NT S = 600   6.0   62
5 2 S +2 170   1.0   52
6 4 S = 130   11.0   71
2 5 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
7 3NT N = 600   -7.0   37   -2.6   49.15 55.03   14  
8 4 N = 420   3.0   56
9 2 W +2 -170   15.0   79
10 4 S +1 650   -8.6   33
11 2NT E -1 50   -8.0   35
12 3 E = -110   3.0   56
3 7 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
13 4 N -1 -100   11.0   71   -7.0   47.76 52.60   18  
14 3NT N +2 460   -21.0   10
15 5 N = 600   -2.0   46
16 1NT S +2 150   -20.0   12
17 4 E = -420   7.0   63
18 3NT S -1 -100   18.0   85
4 9 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
19 4 W = -620   0.0   50   36.0   61.54 54.84   12  
20 4 N +1 650   -3.0   44
21 3 W -1 50   -1.0   48
22 4 W -2 200   22.0   92
23 5x E = -750   13.0   75
24 4 E = -420   5.0   60
5 9 - NS
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
25 3NT S +2 460   13.5   76   24.5   57.85 55.44   8  
26 6 W +1 -1460   -8.0   35
27 2 E -1 50   -1.0   48
28 5x W -3 500   18.0   85
29 4 E +1 -650   -5.0   40
30 2 S +3 200   7.0   63
6 7 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
31 2 S -2 -200   20.0   88   -28.3   40.95 53.02   13  
32 1NT S +1 120   -8.0   35
1 3NT E -1 50   -11.3   28
2 4 W -2 100   -23.0   6
3 3 S = 140   -7.0   37
4 4 N = 620   1.0   52
7 10 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5 4 W = -420   22.0   92   33.7   60.79 54.13   12  
6 4 W -1 100   -18.0   15
7 4 N = 620   -14.0   23
8 4 W +1 -450   17.7   84
9 3 N -1 -50   9.0   67
10 3 E = -110   17.0   83
8 6 - EW
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
11 3 E +1 -130   3.0   56   11.0   53.53 54.06   8  
12 1 N +2 140   -8.0   35
13 2 E = -110   -15.0   21
14 4x W = -590   21.0   90
15 3x S -2 -500   23.0   94
16 4 N +1 450   -13.0   25
9 4 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
17 3x W -2 300   -23.9   4   18.2   55.83 54.25   9  
18 3NT E = -400   1.0   52
19 7 N -1 -50   11.0   71
20 4 W +2 -680   10.0   69
21 5x W = -550   7.6   65
22 5 N = 400   12.5   74
10 5 - NS
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
23 3 N = 140   -4.0   42   23.0   57.37 54.57   6  
24 4 E +1 -450   -3.0   44
25 3NT N +1 430   14.0   77
26 5x N -2 -500   12.0   73
27 3NT S +2 460   10.0   69
28 3 N -1 -100   -6.0   38
11 2 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
29 2 W -1 100   -4.0   42   -44.0   35.90 52.87   14  
30 3NT N +2 460   -20.0   12
31 3NT S +2 660   -20.0   12
32 5 S -3 -150   24.0   96
1 3 E -2 100   -16.0   19
2 4 S -1 -100   -8.0   35
12 7 - EW
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3 2 N = 90   -18.0   15   -17.8   44.29 52.15   15  
4 5 W = -600   -7.0   37
5 6NT S = 1440   1.0   52
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 6NT W = -1440   4.0   58
8 2 E -1 50   -3.0   44
13 8 - NS
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
9 3 N +1 170   -17.0   17   -49.6   34.12 50.77   24  
10 2NT W +1 -150   10.0   69
11 4 S -1 -50   -7.6   35
12 3NT S -1 -100   -2.0   46
13 4x W -1 200   -7.0   37
14 2x N -3 -500   -26.0   0