II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: Both
  8 
  10875 
  Q86542 
  76 
 KQ7632 26 A95
 J2 A9
 73 AJ9
 854 AKQJ9
  J104 
  KQ643 
  K10 
  1032 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 0 0 7 8 0 E 13 13 6 5 13
S 0 0 7 8 0 W 13 13 5 5 13
minimax = 7NT W, -2220
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
7NT E K = -2220  -23.0 23.0 6 94
2
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
4 E K +3 -710  18.0 -18.0 85 15
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
6 W 4 +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT E K +4 -720  4.0 -4.0 58 42
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
4 E K +3 -710  18.0 -18.0 85 15
6
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 W 8 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT E K +4 -720  4.0 -4.0 58 42
8
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 E 3 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
9
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
6 W 8 +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
10
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
6NT E J +1 -1470  -17.0 17.0 17 83
11
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
6 W 6 +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
12
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
6NT E K +1 -1470  -17.0 17.0 17 83
13
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
6 W 8 +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
6 E 6 +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
7NT E K = -2220  -23.0 23.0 6 94
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
7NT E K = -2220  -23.0 23.0 6 94
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3NT E 4 +4 -720  4.0 -4.0 58 42
18
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
6 W 8 +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4 W 2 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
20
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
7NT E K = -2220  -23.0 23.0 6 94
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 E 4 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
22
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
6 E K +1 -1460  -8.0 8.0 35 65
23
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 W 7 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
24
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 W 7 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT E K +4 -720  4.0 -4.0 58 42
26
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 W 7 +3 -710  18.0 -18.0 85 15
27
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
5NT E K +2 -720  4.0 -4.0 58 42