II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 2 - EW
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
1 4 N -2 -100   17.0   83   24.0   57.69 57.69   12  
2 3NT W +2 -460   20.0   88
3 3NT E -2 200   -10.0   31
4 3NT S +1 630   -24.0   4
5 2 S +2 170   -1.0   48
6 6x N -2 -300   22.0   92
2 6 - EW
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
7 3NT N +1 630   -16.0   19   6.0   51.94 54.81   15  
8 3NT S = 400   12.0   73
9 3 E +1 -170   15.0   79
10 4 S = 620   14.0   77
11 3 W -3 150   -22.0   8
12 3 E = -110   3.0   56
3 8 - NS
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
13 4 N = 620   21.0   90   61.0   69.55 59.73   5  
14 3 S +1 170   2.0   54
15 5 S = 600   2.0   54
16 2x S +1 570   26.0   100
17 4 E = -420   -7.0   37
18 3NT S +2 660   17.0   83
4 3 - NS
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
19 4 W = -620   0.0   50   46.0   64.74 60.98   3  
20 5 S +1 680   22.0   92
21 3 E -1 50   1.0   52
22 4 N +1 450   3.0   56
23 3NT W = -600   2.0   54
24 3 E +1 -170   18.0   85
5 2 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
25 3NT S +1 430   -5.2   40   8.8   52.82 59.35   3  
26 4 E +3 -710   18.0   85
27 3 W -2 100   12.0   73
28 5 N -1 -100   -1.0   48
29 4 E +1 -650   -5.0   40
30 2 S +2 170   -10.0   31
6 1 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
31 3x E -2 300   -19.0   13   -93.3   20.11 52.81   14  
32 1NT S +1 120   -8.0   35
1 3NT E -1 50   -11.3   28
2 3NT W -2 100   -23.0   6
3 3NT N = 400   -19.0   13
4 4x N = 790   -13.0   25
7 7 - EW
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
5 4 W = -420   22.0   92   65.7   71.04 55.41   8  
6 3NT W = -600   13.0   75
7 3 N = 140   14.0   77
8 4 W +1 -450   17.7   84
9 1 W +1 -110   21.0   90
10 3NT W -3 300   -22.0   8
8 4 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
11 2 N -2 -100   -5.0   40   22.0   57.05 55.62   6  
12 1NT N +1 120   11.0   71
13 2 W +1 -140   4.0   58
14 4 E -3 150   -24.0   4
15 3NT E +2 -460   14.0   77
16 4 N -1 -50   22.0   92
9 3 - EW
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
17 2x W = -180   26.0   100   31.1   59.96 56.10   3  
18 2NT E = -120   -13.5   24
19 7NT N -1 -50   11.0   71
20 4 W +1 -650   -9.0   33
21 0 N 0 A+/A-   -5.2   40
22 6 N -1 -50   21.8   92
10 1 - EW
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
23 2 N +1 140   4.0   58   19.0   56.09 56.10   3  
24 5 E = -450   3.0   56
25 3NT N = 400   4.0   58
26 4 E +1 -650   11.0   71
27 3NT S +1 430   9.0   67
28 1NT N = 90   -12.0   27
11 3 - NS
Громов А.В.
Дубинин А.А.
29 3NT W -1 100   4.0   58   -61.0   30.45 53.77   7  
30 4 S -1 -50   -17.0   17
31 4NT N -1 -100   -22.0   8
32 4x S -1 -100   -21.0   10
1 3 N -2 -100   -13.0   25
2 4 S -1 -100   8.0   65
12 4 - NS
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3 1NT E +1 -120   -6.0   38   -17.2   44.49 52.99   11  
4 5 W +1 -620   -4.0   42
5 6NT S = 1440   -1.0   48
6 3NT E +2 -660   -5.2   40
7 6NT W +1 -1470   -21.0   10
8 3 S = 110   20.0   88
13 6 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
9 4 N = 420   2.0   54   9.9   53.17 53.01   11  
10 3NT W = -600   -5.0   40
11 4 W -4 200   11.9   73
12 3NT S -1 -100   -2.0   46
13 5 N +1 620   3.0   56
14 4 W = -420   0.0   50