II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 10 - EW
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
1 3 N = 140   -3.0   44   22.0   57.05 57.05   13  
2 3NT W +1 -430   5.0   60
3 3 W = -140   19.0   87
4 3NT S = 600   -6.0   38
5 2 S +2 170   -1.0   48
6 5x S -1 -100   8.0   65
2 7 - EW
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
7 4 S -1 -100   7.0   63   24.2   57.77 57.41   9  
8 3NT S = 400   12.0   73
9 2 E +1 -140   2.0   54
10 4 S +2 680   -23.8   4
11 3 S -1 -50   5.0   60
12 2x N -1 -200   22.0   92
3 5 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
13 4 N -1 -100   -11.0   29   22.0   57.05 57.29   10  
14 4x E -5 1100   26.0   100
15 5 S = 600   2.0   54
16 1 W +2 -110   -9.0   33
17 4 E -2 100   24.0   96
18 3NT S = 600   -10.0   31
4 5 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
19 4 E = -620   0.0   50   -22.0   42.95 53.71   15  
20 3x W = -670   25.0   98
21 2x W -1 100   -10.0   31
22 4 N +2 480   -23.0   6
23 3NT W -2 200   -19.0   13
24 4 E = -420   5.0   60
5 7 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
25 3NT N +1 430   5.2   60   13.2   54.23 53.81   15  
26 3NT E +4 -720   -4.0   42
27 3 E = -140   13.0   75
28 5 S -1 -100   1.0   52
29 4 E +1 -650   5.0   60
30 2 S +3 200   -7.0   37
6 8 - EW
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
31 3x E -1 100   1.0   52   62.0   69.87 56.49   5  
32 2 E -1 100   12.0   73
1 0 N 0 Av/Av   -4.0   42
2 3NT W +1 -430   24.0   96
3 3NT N -3 -150   21.0   90
4 3 N +1 170   8.0   65
7 3 - NS
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
5 4 W -1 50   11.0   71   104.8   83.59 60.36   2  
6 3NT E -2 200   26.0   100
7 4 N = 620   14.0   77
8 4 N = 130   21.8   92
9 2NT S = 120   17.0   83
10 3NT W -2 200   15.0   79
8 1 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
11 3 W +2 -150   15.0   79   90.0   78.85 62.67   1  
12 3 W -1 50   20.0   88
13 2 W +1 -140   4.0   58
14 3x W +1 -630   26.0   100
15 3NT E +1 -430   3.0   56
16 4 N -1 -50   22.0   92
9 1 - NS
Громов А.В.
Дубинин А.А.
17 2 S +1 140   8.3   66   36.5   61.69 62.56   1  
18 3NT E +1 -430   -16.6   18
19 6 S = 980   6.0   62
20 4 W +2 -680   -10.0   31
21 3 N = 110   25.9   100
22 6 N = 920   22.8   94
10 1 - NS
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
23 2 N +1 140   -4.0   42   -19.0   43.91 60.70   1  
24 5 E = -450   -3.0   44
25 3NT N = 400   -4.0   42
26 4 E +1 -650   -11.0   29
27 3NT S +1 430   -9.0   33
28 1NT N = 90   12.0   73
11 1 - NS
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
29 4 E -3 300   16.0   81   -32.0   39.74 58.79   2  
30 4 N -1 -50   -17.0   17
31 3NT N +1 630   4.0   58
32 3 S +1 170   3.0   56
1 3 N -2 -100   -13.0   25
2 3NT x S -2 -500   -25.0   2
12 1 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
3 2 S = 110   -23.0   6   48.2   65.45 59.35   1  
4 5 W +1 -620   4.0   58
5 4 N +3 710   17.0   83
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 7 W = -2210   25.0   98
8 3 E = -140   20.0   88
13 1 - NS
Громов А.В.
Дубинин А.А.
9 4 N -1 -50   -21.0   10   -75.3   25.87 56.77   2  
10 2NT W -1 100   15.0   79
11 4x S -1 -100   -17.3   17
12 3NT N -3 -300   -24.0   4
13 3x W = -730   -20.0   12
14 4 W +1 -450   -8.0   35