II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 6 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
1 3NT N -3 -150   -26.0   0   -49.0   34.29 34.29   51  
2 3NT W = -400   11.0   71
3 3 W = -140   -19.0   13
4 3NT S = 600   6.0   62
5 1 N +3 170   1.0   52
6 6x N -2 -300   -22.0   8
2 26 - EW
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
7 4 S -1 -100   7.0   63   -44.8   35.65 34.97   53  
8 4 N +1 450   -15.0   21
9 3 E -1 100   -26.0   0
10 4 S +2 680   -23.8   4
11 1 E = -80   10.0   69
12 3 E = -110   3.0   56
3 27 - NS
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
13 4 N = 620   21.0   90   44.0   64.10 44.68   43  
14 2 N -1 -50   -11.0   29
15 5 S = 600   2.0   54
16 1 W +1 -90   5.0   60
17 2 W +2 -130   10.0   69
18 3NT N +2 660   17.0   83
4 21 - EW
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
19 4 E = -620   0.0   50   11.0   53.53 46.89   37  
20 4 S +1 650   -3.0   44
21 2 E = -110   14.0   77
22 4 S +1 450   -3.0   44
23 3NT W = -600   -2.0   46
24 4 E = -420   5.0   60
5 19 - NS
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
25 3NT S +2 460   13.5   76   67.5   71.63 51.84   22  
26 4 W +3 -710   18.0   85
27 3 W -2 100   12.0   73
28 6 N -1 -100   -1.0   48
29 3 E +2 -200   18.0   85
30 2 S +3 200   7.0   63
6 11 - EW
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
31 2 S -1 -100   14.0   77   -10.3   46.71 50.99   23  
32 1NT S = 90   17.0   83
1 3NT E -1 50   -11.3   28
2 4 W -1 50   -10.0   31
3 3 S = 140   -7.0   37
4 4x N = 790   -13.0   25
7 12 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5 2 W +1 -140   -8.0   35   37.0   61.85 52.54   15  
6 3NT E = -600   -13.0   25
7 3NT N = 600   4.0   58
8 5x W -2 300   26.0   100
9 2 N = 110   13.0   75
10 3NT W -2 200   15.0   79
8 8 - NS
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
11 3NT W = -400   -24.0   4   4.0   51.28 52.38   16  
12 1NT N +1 120   -11.0   29
13 2 W +1 -140   -4.0   42
14 5 W -1 50   21.0   90
15 4 W = -420   9.0   67
16 4 N +1 450   13.0   75
9 8 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
17 2 S = 110   -1.0   48   1.7   50.55 52.18   18  
18 3NT E -1 50   -20.8   10
19 7 S -1 -50   11.0   71
20 4 W +1 -650   -9.0   33
21 5x W +1 -650   19.4   87
22 4 S +1 450   2.1   54
10 9 - EW
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
23 3 E -1 100   16.0   81   60.0   69.23 53.88   9  
24 4 E +1 -450   3.0   56
25 3NT S +1 430   -14.0   23
26 5 E = -650   11.0   71
27 5 S -1 -50   18.0   85
28 2x E +1 -570   26.0   100
11 4 - EW
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
29 3NT E = -600   23.0   94   112.0   85.90 56.79   4  
30 4 S -1 -50   17.0   83
31 4NT S -1 -100   22.0   92
32 3 S = 140   5.0   60
1 3NT S -3 -150   24.0   96
2 5 N -4 -400   21.0   90
12 2 - EW
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 3 W -1 100   -20.0   12   -42.8   36.28 55.08   4  
4 5 W +1 -620   4.0   58
5 6 N = 1430   9.0   67
6 3NT E +2 -660   5.2   60
7 4 E +2 -680   -21.0   10
8 3 S = 110   -20.0   12
13 2 - EW
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
9 4 N = 420   -2.0   46   0.3   50.09 54.70   5  
10 3NT W -2 200   -20.0   12
11 4x N -1 -100   17.3   83
12 3 N -1 -100   2.0   54
13 6 N = 1370   -20.0   12
14 3NT W +3 -490   23.0   94