II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: Both
  AJ73 
  A8542 
  Q972 
  -- 
 Q  4 K109864
 J10 KQ73
 10 AJ
 AKQ987642 J
  52 
  96 
  K86543 
  1053 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 5 6 9 2 E 10 8 6 3 11
S 2 5 6 9 2 W 10 8 6 3 11
minimax = 5* S, -500
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
5 W A +1 -620  -4.0 4.0 42 58
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 W A +1 -620  -4.0 4.0 42 58
3
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
5x E A = -750  -23.0 23.0 6 94
4
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
5 W A +1 -620  -4.0 4.0 42 58
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
5 W A +1 -620  -4.0 4.0 42 58
6
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
5x W A = -750  -23.0 23.0 6 94
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
5 W A = -600  7.0 -7.0 63 37
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5 W 2 +1 -620  -4.0 4.0 42 58
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5x E A = -750  -23.0 23.0 6 94
10
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT W A +3 -690  -17.0 17.0 17 83
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT W 7 +2 -660  -13.0 13.0 25 75
12
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
6x E Q -4   1100 26.0 -26.0 100 0
13
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT E 4 +1 -630  -10.0 10.0 31 69
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
5x W A = -750  -23.0 23.0 6 94
15
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT E 5 +2 -660  -13.0 13.0 25 75
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
5 W A = -600  7.0 -7.0 63 37
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
5 W 2 = -600  7.0 -7.0 63 37
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
5x S A -1 -200  15.0 -15.0 79 21
19
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
5 W A = -600  7.0 -7.0 63 37
20
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT W A +3 -690  -17.0 17.0 17 83
21
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
5 W 2 = -600  7.0 -7.0 63 37
22
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 E 9 -2     200 22.0 -22.0 92 8
23
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
5 S A -1 -100  18.0 -18.0 85 15
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x N J -1 -200  15.0 -15.0 79 21
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 W A = -600  7.0 -7.0 63 37
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
6x W A -1     200 22.0 -22.0 92 8
27
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
6NT x E 10 -1     200 22.0 -22.0 92 8