II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: EW
  63 
  109842 
  J8 
  Q974 
 Q9842  6 AKJ
 J73 KQ5
 A2 Q64
 J63 K1052
  1075 
  A6 
  K109753 
  A8 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 3 6 7 4 E 9 10 7 6 8
S 3 3 6 7 4 W 9 9 7 6 8
minimax = 4 E, -620
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT E 9 = -600  -13.0 13.0 25 75
3
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT E 10 -2     200 26.0 -26.0 100 0
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
2 E 10 +2 -170  2.0 -2.0 54 46
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT E 9 = -600  -13.0 13.0 25 75
7
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT W J = -600  -13.0 13.0 25 75
8
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
2 W J +1 -140  9.0 -9.0 67 33
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
11
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT E 2 = -600  -13.0 13.0 25 75
13
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT E 10 = -600  -13.0 13.0 25 75
14
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2NT W 10 +1 -150  5.0 -5.0 60 40
15
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3NT E 3 = -600  -13.0 13.0 25 75
16
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3NT E 10 = -600  -13.0 13.0 25 75
17
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT E 9 = -600  -13.0 13.0 25 75
18
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 E A = -620  -26.0 26.0 0 100
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
2 W J +1 -140  9.0 -9.0 67 33
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT W J = -600  -13.0 13.0 25 75
21
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT E 7 = -600  -13.0 13.0 25 75
22
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
2NT E 9 +3 -210  0.0 0.0 50 50
23
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT E 7 = -600  -13.0 13.0 25 75
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
25
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4 W J -1     100 18.0 -18.0 85 15
26
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2NT E 3 +1 -150  5.0 -5.0 60 40
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT E 7 = -600  -13.0 13.0 25 75