II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: NS
  -- 
  AKQ74 
  Q1064 
  J932 
 A107632  5 KQJ5
 1053 J98
 J73 A52
 5 AK4
  984 
  62 
  K98 
  Q10876 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 4 8 7 10 E 8 9 5 5 3
S 4 4 8 7 10 W 8 9 5 5 3
minimax = 4* W, +100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 W K = -140  -8.0 8.0 35 65
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
3
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4x N K =     710 25.0 -25.0 98 2
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
5x W A -2     300 22.0 -22.0 92 8
7
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 W A = -420  -22.0 22.0 8 92
8
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 W A = -420  -22.0 22.0 8 92
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 W A = -420  -22.0 22.0 8 92
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 W A = -420  -22.0 22.0 8 92
11
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2 W A +1 -140  -8.0 8.0 35 65
13
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 W K -1       50 11.0 -11.0 71 29
14
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 W A +1 -140  -8.0 8.0 35 65
15
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
16
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
17
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 W A = -140  -8.0 8.0 35 65
18
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 W A = -420  -22.0 22.0 8 92
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
3 W A = -140  -8.0 8.0 35 65
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4x S 8 =     710 25.0 -25.0 98 2
21
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29
22
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 W K -1       50 11.0 -11.0 71 29
23
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3 E 6 = -140  -8.0 8.0 35 65
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 W A = -140  -8.0 8.0 35 65
25
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
2 W A +1 -140  -8.0 8.0 35 65
26
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3 W A = -140  -8.0 8.0 35 65
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 W A -1       50 11.0 -11.0 71 29