II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: None
  J8 
  AQ 
  A942 
  A10873 
 AK10954  8 Q73
 -- K1098743
 KJ865 107
 65 4
  62 
  J652 
  Q3 
  KQJ92 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 3 5 4 9 E 6 10 8 8 4
S 7 3 5 4 9 W 6 10 8 8 4
minimax = 5* S, -300
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
5x N 10 -2 -300  -8.3 8.3 34 66
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 W A +1 -450  -17.7 17.7 16 84
3
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 N 2 =     130 21.8 -21.8 92 8
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4 W A = -420  -13.5 13.5 24 76
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5 N 10 -2 -100  5.2 -5.2 60 40
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
4x W A -1     100 16.6 -16.6 82 18
7
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 W A +1 -450  -17.7 17.7 16 84
8
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4x W A = -590  -22.8 22.8 6 94
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
5x W 8 -1     100 16.6 -16.6 82 18
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 W A +1 -450  -17.7 17.7 16 84
11
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3NT N 3 -2 -100  5.2 -5.2 60 40
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5x W A -2     300 26.0 -26.0 100 0
13
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
5x N 10 -2 -300  -8.3 8.3 34 66
14
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3 W A +1 -170  -1.0 1.0 48 52
15
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
5 N 3 -2 -100  5.2 -5.2 60 40
16
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
5x N Q -2 -300  -8.3 8.3 34 66
17
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 W A -1       50 10.4 -10.4 70 30
18
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3 W A +1 -170  -1.0 1.0 48 52
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
3 W J +1 -170  -1.0 1.0 48 52
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Av/Av 0.0 0.0 50 50
21
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3x W 8 -1     100 16.6 -16.6 82 18
22
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 W 8 -1       50 10.4 -10.4 70 30
23
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
5x N 3 -2 -300  -8.3 8.3 34 66
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 E Q -3     150 23.9 -23.9 96 4
25
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4x W A -1     100 16.6 -16.6 82 18
26
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
5x W A = -650  -26.0 26.0 0 100
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4x W J = -590  -22.8 22.8 6 94