II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: Both
  Q62 
  AJ643 
  A4 
  QJ2 
 1074  7 AKJ9
 K2 75
 Q10953 8762
 1054 K83
  853 
  Q1098 
  KJ 
  A976 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 7 10 6 10 E 3 6 3 7 3
S 9 6 9 6 9 W 3 6 3 7 3
minimax = 3NT N, +630
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 N A =     140 -14.0 14.0 23 77
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
2 N A +2     170 -4.0 4.0 42 58
3
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 N A =     620 14.0 -14.0 77 23
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
2 N A +2     170 -4.0 4.0 42 58
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
2 N A +1     140 -14.0 14.0 23 77
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
4 N A =     620 14.0 -14.0 77 23
7
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3 N A =     140 -14.0 14.0 23 77
8
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT S 5 +2     660 26.0 -26.0 100 0
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 N A -1 -100  -22.0 22.0 8 92
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 N A =     620 14.0 -14.0 77 23
11
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 N K =     620 14.0 -14.0 77 23
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT N A =     600 4.0 -4.0 58 42
13
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S 10 =     620 14.0 -14.0 77 23
14
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3 N A +1     170 -4.0 4.0 42 58
15
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 N A =     140 -14.0 14.0 23 77
16
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 N A =     620 14.0 -14.0 77 23
17
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 N A =     620 14.0 -14.0 77 23
18
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 N A -2 -200  -26.0 26.0 0 100
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
3 N K +1     170 -4.0 4.0 42 58
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 N K +1     170 -4.0 4.0 42 58
21
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 N A +1     650 24.0 -24.0 96 4
22
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 N A -1 -100  -22.0 22.0 8 92
23
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 N K -1 -100  -22.0 22.0 8 92
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 N K +1     140 -14.0 14.0 23 77
25
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
1NT N 7 +4     210 2.0 -2.0 54 46
26
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N A =     620 14.0 -14.0 77 23
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 N K =     620 14.0 -14.0 77 23