II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: None
  J75 
  K10742 
  A96 
  103 
 A10 11 843
 QJ8 A9
 74 KQJ108
 Q87652 A94
  KQ962 
  653 
  532 
  KJ 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 6 6 3 2 E 8 6 7 10 10
S 5 6 6 3 2 W 8 6 7 10 10
minimax = 2 W, -130
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3 W 5 +2 -150  -15.0 15.0 21 79
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 W 5 +1 -130  -3.0 3.0 44 56
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
3NT E 6 -1       50 13.0 -13.0 75 25
4
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
2 N K -2 -100  5.0 -5.0 60 40
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 W 5 = -130  -3.0 3.0 44 56
6
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3 E 5 +1 -130  -3.0 3.0 44 56
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3 W 4 +2 -150  -15.0 15.0 21 79
8
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3NT W 2 = -400  -24.0 24.0 4 96
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 W 5 +2 -130  -3.0 3.0 44 56
10
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 E 5 -1       50 13.0 -13.0 75 25
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT W 5 = -400  -24.0 24.0 4 96
12
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 E K +1 -130  -3.0 3.0 44 56
13
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT W 4 = -400  -24.0 24.0 4 96
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3NT E K -2     100 22.0 -22.0 92 8
15
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
2 N K -2 -100  5.0 -5.0 60 40
16
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT E 6 -1       50 13.0 -13.0 75 25
17
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT E 6 -2     100 22.0 -22.0 92 8
18
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT E Q -1       50 13.0 -13.0 75 25
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3 W 3 +2 -150  -15.0 15.0 21 79
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3 E J +1 -130  -3.0 3.0 44 56
21
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W 7 -2     100 22.0 -22.0 92 8
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
3NT E 6 -2     100 22.0 -22.0 92 8
23
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT W 5 -2     100 22.0 -22.0 92 8
24
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3 W 4 +2 -150  -15.0 15.0 21 79
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
2 S 7 -1 -50  8.0 -8.0 65 35
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 E 5 +3 -150  -15.0 15.0 21 79
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3 N K -3 -150  -15.0 15.0 21 79