II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: Both
  J10932 
  763 
  AQ76 
  A 
 K5 10 A7
 Q102 KJ98
 KJ952 104
 J98 KQ1054
  Q864 
  A54 
  83 
  7632 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 9 4 5 4 E 6 4 8 8 8
S 4 9 4 5 4 W 6 4 8 8 8
minimax = 2 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 E 8 -1     100 -4.0 4.0 42 58
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4x E 4 -1     200 15.0 -15.0 79 21
3
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT W 2 -2     200 15.0 -15.0 79 21
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
2NT W 7 +1 -150  -23.0 23.0 6 94
5
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4x N K -1 -200  -26.0 26.0 0 100
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT W J -2     200 15.0 -15.0 79 21
7
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT W J -3     300 22.0 -22.0 92 8
8
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
2 N K +1     140 6.0 -6.0 62 38
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3 E 2 -1     100 -4.0 4.0 42 58
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3 E 8 = -110  -17.0 17.0 17 83
11
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3 E 8 -1     100 -4.0 4.0 42 58
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT W J -2     200 15.0 -15.0 79 21
13
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
1NT W 10 = -90  -12.0 12.0 27 73
14
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2NT E 5 +1 -150  -23.0 23.0 6 94
15
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 E 8 = -110  -17.0 17.0 17 83
16
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3 E 8 = -110  -17.0 17.0 17 83
17
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
1NT W J -1     100 -4.0 4.0 42 58
18
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3NT W J -1     100 -4.0 4.0 42 58
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
3NT x W J -3     800 26.0 -26.0 100 0
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT W J -3     300 22.0 -22.0 92 8
21
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3 E 8 -1     100 -4.0 4.0 42 58
22
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
2 N 10 +2     170 10.0 -10.0 69 31
23
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3 E 8 -1     100 -4.0 4.0 42 58
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 E 2 = -110  -17.0 17.0 17 83
25
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3NT W J -3     300 22.0 -22.0 92 8
26
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 N 8 +1     140 6.0 -6.0 62 38
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3 N K =     140 6.0 -6.0 62 38