II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: None
  A10843 
  J853 
  J4 
  K2 
 Q762 11 K95
 -- K74
 K1073 AQ5
 AJ1095 Q876
  J 
  AQ10962 
  9862 
  43 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 5 9 4 2 E 5 7 4 8 10
S 7 5 9 4 2 W 5 7 4 8 10
minimax = 4* S, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4x S 7 -1 -100  -17.3 17.3 17 83
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4x N A -1 -100  -17.3 17.3 17 83
3
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
A+/A+ 5.2 5.2 60 60
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
A+/A+ 5.2 5.2 60 60
5
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4x N 6 -1 -100  -17.3 17.3 17 83
6
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W 3 -4     200 11.9 -11.9 73 27
7
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
5 W A -1       50 -3.2 3.2 44 56
8
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S 2 -1 -50  -7.6 7.6 35 65
9
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
3 S 3 =     140 4.3 -4.3 58 42
10
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 W J -6     300 15.1 -15.1 79 21
11
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4 N 6 -1 -50  -7.6 7.6 35 65
12
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
5x E J -1     100 1.1 -1.1 52 48
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
6 W A -2     100 1.1 -1.1 52 48
14
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3x N 6 =     530 22.7 -22.7 94 6
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4x N 4 -1 -100  -17.3 17.3 17 83
16
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3x N 6 =     530 22.7 -22.7 94 6
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4x S 3 -1 -100  -17.3 17.3 17 83
18
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4x N 4 +1     690 25.9 -25.9 100 0
19
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4x S A -1 -100  -17.3 17.3 17 83
20
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT E 2 -4     200 11.9 -11.9 73 27
21
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT E 2 -3     150 7.6 -7.6 65 35
22
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
3NT E A -3     150 7.6 -7.6 65 35
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4x N 6 -1 -100  -17.3 17.3 17 83
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 W J = -400  -25.9 25.9 0 100
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
5 W 3 -1       50 -3.2 3.2 44 56
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT x E A -3     500 19.4 -19.4 87 13
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N 6 =     420 17.3 -17.3 83 17