II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: Both
  K962 
  J8 
  A9876 
  102 
 AJ7 10 10
 K42 A10653
 KJ10 Q32
 AQ43 8765
  Q8543 
  Q97 
  54 
  KJ9 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 7 3 4 3 E 7 6 10 8 10
S 4 7 3 4 3 W 7 6 10 8 10
minimax = 4 E, -620
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
2NT W 2 -1     100 15.0 -15.0 79 21
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT W 2 -2     200 20.0 -20.0 88 12
3
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 E 2 = -620  -16.0 16.0 19 81
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3NT W 6 = -600  -5.0 5.0 40 60
5
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 E 5 = -620  -16.0 16.0 19 81
6
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT W 2 = -600  -5.0 5.0 40 60
7
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3NT W 7 = -600  -5.0 5.0 40 60
8
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2NT W 3 +1 -150  10.0 -10.0 69 31
9
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
3 W 10 +1 -170  5.0 -5.0 60 40
10
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 W 10 = -620  -16.0 16.0 19 81
11
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT W 4 = -600  -5.0 5.0 40 60
12
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT W 2 -2     200 20.0 -20.0 88 12
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT W 6 +1 -630  -25.0 25.0 2 98
14
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT W 2 -1     100 15.0 -15.0 79 21
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 W 2 = -620  -16.0 16.0 19 81
16
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W 2 -2     200 20.0 -20.0 88 12
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 W 2 = -620  -16.0 16.0 19 81
18
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT W 7 +1 -630  -25.0 25.0 2 98
19
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3x S 3 -2 -500  0.0 0.0 50 50
20
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 W 6 +2 -170  5.0 -5.0 60 40
21
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT W 2 -3     300 25.0 -25.0 98 2
22
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
2 W J +2 -170  5.0 -5.0 60 40
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 E 4 = -620  -16.0 16.0 19 81
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 W A +2 -170  5.0 -5.0 60 40
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3NT W 2 -3     300 25.0 -25.0 98 2
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 W J = -620  -16.0 16.0 19 81
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2NT W 2 = -120  12.0 -12.0 73 27