II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: None
  65 
  1052 
  QJ1065 
  AJ6 
 AJ943 14 Q2
 AQ97 64
 A7 K94
 73 KQ8542
  K1087 
  KJ83 
  832 
  109 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 2 3 5 1 E 12 11 9 8 12
S 1 2 3 5 1 W 12 11 10 8 12
minimax = 6NT W, -990
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 W Q +1 -450  -8.0 8.0 35 65
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT W Q +3 -490  -23.0 23.0 6 94
3
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT E 8 -1       50 22.0 -22.0 92 8
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3NT E 10 +2 -460  -16.0 16.0 19 81
5
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT W Q -1       50 22.0 -22.0 92 8
6
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W Q = -420  0.0 0.0 50 50
7
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
4 W Q = -420  0.0 0.0 50 50
8
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2x N K -3 -500  -26.0 26.0 0 100
9
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4 W Q -1       50 22.0 -22.0 92 8
10
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
3NT W Q +2 -460  -16.0 16.0 19 81
11
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT E 10 +3 -490  -23.0 23.0 6 94
12
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT W Q +1 -430  -4.0 4.0 42 58
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
4 W Q +1 -450  -8.0 8.0 35 65
14
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 W Q = -420  0.0 0.0 50 50
15
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 E 3 +2 -150  13.0 -13.0 75 25
16
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4 W Q -1       50 22.0 -22.0 92 8
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3NT W Q +2 -460  -16.0 16.0 19 81
18
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4 W Q +1 -450  -8.0 8.0 35 65
19
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
1 W 6 +3 -170  9.0 -9.0 67 33
20
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W 2 -1       50 22.0 -22.0 92 8
21
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
2 W Q +3 -200  5.0 -5.0 60 40
22
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
3 E 7 +1 -130  16.0 -16.0 81 19
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
2 W Q +2 -170  9.0 -9.0 67 33
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT W Q +2 -460  -16.0 16.0 19 81
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
2 W 6 +3 -200  5.0 -5.0 60 40
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT W Q +2 -460  -16.0 16.0 19 81
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 N Q -3 -150  13.0 -13.0 75 25