II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: EW
  J762 
  K942 
  A7 
  1087 
 Q53  3 A4
 AQ87 J53
 52 J963
 AQ62 K954
  K1098 
  106 
  KQ1084 
  J3 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 8 5 7 4 E 7 5 8 6 9
S 6 8 5 7 4 W 7 5 8 6 9
minimax = 3* N, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2 S 5 =     110 23.0 -23.0 94 6
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 W A -1     100 20.0 -20.0 88 12
3
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
1NT E K +1 -120  -6.0 6.0 38 62
4
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
1NT E 2 +1 -120  -6.0 6.0 38 62
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3 S 3 -2 -100  5.0 -5.0 60 40
6
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
2x S A -1 -100  5.0 -5.0 60 40
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2 N 2 =       90 18.0 -18.0 85 15
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
PASS All pass 16.0 -16.0 81 19
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1NT E K +2 -150  -22.0 22.0 8 92
10
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2NT W 2 +1 -150  -22.0 22.0 8 92
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
1NT E 4 = -90  10.0 -10.0 69 31
12
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2 S 3 =     110 23.0 -23.0 94 6
13
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
1NT E K +1 -120  -6.0 6.0 38 62
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
1NT E 2 = -90  10.0 -10.0 69 31
15
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1NT E K +1 -120  -6.0 6.0 38 62
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
1NT W 5 +1 -120  -6.0 6.0 38 62
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 W 2 = -140  -16.0 16.0 19 81
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
1NT E K +1 -120  -6.0 6.0 38 62
19
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
1NT E K +2 -150  -22.0 22.0 8 92
20
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3 S 5 =     140 26.0 -26.0 100 0
21
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
1NT E 10 +2 -150  -22.0 22.0 8 92
22
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
1NT E 10 = -90  10.0 -10.0 69 31
23
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
2 S 3 -1 -50  14.0 -14.0 77 23
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 N A -3 -150  -22.0 22.0 8 92
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1NT E 10 +1 -120  -6.0 6.0 38 62
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2NT W 8 = -120  -6.0 6.0 38 62
27
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
1NT E 8 +1 -120  -6.0 6.0 38 62