II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: NS
  AQ1092 
  KQ7 
  A6 
  J83 
 7643 12 85
 AJ5 842
 KJ3 Q98
 A107 K6542
  KJ 
  10963 
  107542 
  Q9 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 9 8 8 6 E 4 4 4 5 7
S 8 9 8 8 6 W 5 4 4 5 7
minimax = 2 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3 W A -1       50 -20.0 20.0 12 88
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 N 4 =     140 8.0 -8.0 65 35
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
2 N 4 +1     140 8.0 -8.0 65 35
4
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
1NT N 3 +1     120 -11.0 11.0 29 71
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
1 N 4 +2     140 8.0 -8.0 65 35
6
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
1 N 2 +2     140 8.0 -8.0 65 35
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
1 N 6 +2     140 8.0 -8.0 65 35
8
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
1NT N 2 +1     120 -11.0 11.0 29 71
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 N 4 +1     140 8.0 -8.0 65 35
10
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
1 N 5 +2     140 8.0 -8.0 65 35
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
1NT N 4 +1     120 -11.0 11.0 29 71
12
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 E K -1       50 -20.0 20.0 12 88
13
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 N 4 =     140 8.0 -8.0 65 35
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3 W K -1       50 -20.0 20.0 12 88
15
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
2 N 8 +1     140 8.0 -8.0 65 35
16
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
1NT N 6 +1     120 -11.0 11.0 29 71
17
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 N 4 =     140 8.0 -8.0 65 35
18
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 N 2 =     140 8.0 -8.0 65 35
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
1NT S 6 +1     120 -11.0 11.0 29 71
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
2 N 4 +1     140 8.0 -8.0 65 35
21
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT S 6 =     600 26.0 -26.0 100 0
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 N 4 -1 -100  -24.0 24.0 4 96
23
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 S A -2 -200  -26.0 26.0 0 100
24
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
2 N 4 +1     140 8.0 -8.0 65 35
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
1NT N 4 +2     150 22.0 -22.0 92 8
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 N 4 +2     170 24.0 -24.0 96 4
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
2NT S A =     120 -11.0 11.0 29 71