II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: EW
  K1053 
  102 
  KQ10764 
  5 
 A7642  6 QJ9
 KQJ73 A865
 3 2
 K9 Q10632
  8 
  94 
  AJ985 
  AJ874 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 4 3 10 6 E 6 9 9 3 7
S 7 4 3 10 6 W 6 9 9 3 7
minimax = 4 N, +130
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4x W 5 -2     500 20.0 -20.0 88 12
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
6x N A -2 -300  -22.0 22.0 8 92
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
5x N Q -1 -100  -8.0 8.0 35 65
4
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5x S K -1 -100  -8.0 8.0 35 65
5
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4x W 5 -1     200 15.0 -15.0 79 21
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
6x N 3 -2 -300  -22.0 22.0 8 92
7
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4x W K = -790  -26.0 26.0 0 100
8
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
5x N 7 -1 -100  -8.0 8.0 35 65
9
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x W 5 -3     800 25.0 -25.0 98 2
10
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
5x S K -1 -100  -8.0 8.0 35 65
11
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
5x W 5 -2     500 20.0 -20.0 88 12
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
5x N A -1 -100  -8.0 8.0 35 65
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
5x S K -1 -100  -8.0 8.0 35 65
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
5x W 5 -3     800 25.0 -25.0 98 2
15
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
5 N 2 -1 -50  5.0 -5.0 60 40
16
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5 E 8 -1     100 8.0 -8.0 65 35
17
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
5 S K -1 -50  5.0 -5.0 60 40
18
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
5x S 2 -1 -100  -8.0 8.0 35 65
19
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
5x W K -2     500 20.0 -20.0 88 12
20
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5x N A -1 -100  -8.0 8.0 35 65
21
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 S K =     130 11.0 -11.0 71 29
22
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
5x N Q -1 -100  -8.0 8.0 35 65
23
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
5x N Q -1 -100  -8.0 8.0 35 65
24
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
5 W K -2     200 15.0 -15.0 79 21
25
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
6x N 3 -2 -300  -22.0 22.0 8 92
26
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N Q =     130 11.0 -11.0 71 29
27
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
5x N Q -1 -100  -8.0 8.0 35 65