II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: Both
  10863 
  104 
  A62 
  AJ103 
 A52 29 KQJ9
 52 KQ76
 KQJ3 9875
 K952 8
  74 
  AJ983 
  104 
  Q764 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 5 8 4 8 E 6 8 5 9 5
S 5 5 8 4 8 W 7 8 5 9 5
minimax = 2 E, -110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 E 2 -3     300 16.0 -16.0 81 19
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2 W 3 -1     100 4.0 -4.0 58 42
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3NT W 8 -1     100 4.0 -4.0 58 42
4
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT E 2 = -600  -23.0 23.0 6 94
5
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT E 7 -1     100 4.0 -4.0 58 42
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT E 3 = -600  -23.0 23.0 6 94
7
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT E 4 -3     300 16.0 -16.0 81 19
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3NT E 2 -4     400 21.0 -21.0 90 10
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
1NT W 6 +1 -120  -11.0 11.0 29 71
10
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT E 8 -4     400 21.0 -21.0 90 10
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
2NT W 8 +1 -150  -17.0 17.0 17 83
12
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
1NT W 8 +2 -150  -17.0 17.0 17 83
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5x E 7 -2     500 24.0 -24.0 96 4
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT E 2 -1     100 4.0 -4.0 58 42
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT E 6 = -600  -23.0 23.0 6 94
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
1NT W 2 +1 -120  -11.0 11.0 29 71
17
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
2 W 3 -1     100 4.0 -4.0 58 42
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT x E 3 -3     800 26.0 -26.0 100 0
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E 7 -3     300 16.0 -16.0 81 19
20
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W 10 = -600  -23.0 23.0 6 94
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT W 8 -1     100 4.0 -4.0 58 42
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 W 10 = -110  -5.0 5.0 40 60
23
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 E 4 -1     100 4.0 -4.0 58 42
24
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2NT W 3 = -120  -11.0 11.0 29 71
25
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
2 E 7 +1 -110  -5.0 5.0 40 60
26
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2NT W 3 = -120  -11.0 11.0 29 71
27
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT E 3 -2     200 12.0 -12.0 73 27