II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: EW
  3 
  KJ1032 
  9542 
  AJ10 
 AK1074  3 Q62
 98 Q65
 A6 KJ73
 KQ86 432
  J985 
  A74 
  Q108 
  975 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 4 7 7 5 E 7 9 5 6 8
S 6 4 7 7 5 W 7 9 5 6 8
minimax = 2 W, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 W J -2     200 10.0 -10.0 69 31
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT E 4 -2     200 10.0 -10.0 69 31
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 W J -2     200 10.0 -10.0 69 31
4
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 W 10 -2     200 10.0 -10.0 69 31
5
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 W 5 -2     200 10.0 -10.0 69 31
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 W 9 = -140  -19.0 19.0 13 87
7
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 W 3 -2     200 10.0 -10.0 69 31
8
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
3NT E 7 -2     200 10.0 -10.0 69 31
9
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 W 10 -2     200 10.0 -10.0 69 31
10
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3 W 5 = -140  -19.0 19.0 13 87
11
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3NT E 4 -2     200 10.0 -10.0 69 31
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
5x N Q -4 -800  -26.0 26.0 0 100
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3 W 5 -1     100 -10.0 10.0 31 69
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 W 5 -2     200 10.0 -10.0 69 31
15
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3 S 8 +1     130 -6.0 6.0 38 62
16
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 W 3 -1     100 -10.0 10.0 31 69
17
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 W 5 -2     200 10.0 -10.0 69 31
18
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 W 4 -2     200 10.0 -10.0 69 31
19
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 W 10 +1 -140  -19.0 19.0 13 87
20
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 W J = -140  -19.0 19.0 13 87
21
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3 W 10 = -140  -19.0 19.0 13 87
22
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3 W K = -140  -19.0 19.0 13 87
23
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 W 10 -2     200 10.0 -10.0 69 31
24
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 W 5 -2     200 10.0 -10.0 69 31
25
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4 W 10 -2     200 10.0 -10.0 69 31
26
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT E 8 -3     300 26.0 -26.0 100 0
27
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3 W J -1     100 -10.0 10.0 31 69