II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: Both
  KJ2 
  1098 
  A96 
  Q742 
 10954  4 Q76
 AJ7 632
 2 Q10875
 108653 AJ
  A83 
  KQ54 
  KJ43 
  K9 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 8 10 8 8 E 3 5 3 5 5
S 9 8 10 8 8 W 3 5 3 5 5
minimax = 4 S, +620
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT S 8 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT S 8 +1     630 24.0 -24.0 96 4
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT S 6 =     600 6.0 -6.0 62 38
4
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT S 9 =     600 6.0 -6.0 62 38
5
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3NT S 4 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT S 2 =     600 6.0 -6.0 62 38
7
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT S 3 =     600 6.0 -6.0 62 38
8
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
3NT S 8 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
9
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S 5 =     600 6.0 -6.0 62 38
10
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT S 9 =     600 6.0 -6.0 62 38
11
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3NT S A -1 -100  -18.0 18.0 15 85
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT S 9 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT S 9 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT S 10 =     600 6.0 -6.0 62 38
15
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3NT N 7 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
16
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT S 9 =     600 6.0 -6.0 62 38
17
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3NT S 8 =     600 6.0 -6.0 62 38
18
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT S 2 =     600 6.0 -6.0 62 38
19
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT S 10 =     600 6.0 -6.0 62 38
20
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT S 9 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
21
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT S 8 =     600 6.0 -6.0 62 38
22
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT S 5 =     600 6.0 -6.0 62 38
23
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT S 10 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
24
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT S 10 =     600 6.0 -6.0 62 38
25
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3NT N 7 +1     630 24.0 -24.0 96 4
26
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT S 5 +1     630 24.0 -24.0 96 4
27
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT N 5 =     600 6.0 -6.0 62 38