II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: None
  A854 
  J75 
  986 
  K74 
 Q109 11 J732
 982 A3
 KJ2 AQ1054
 AJ86 32
  K6 
  KQ1064 
  73 
  Q1095 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 5 8 4 7 E 7 8 5 8 6
S 6 5 8 4 7 W 7 8 5 8 6
minimax = 3* S, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT E 6 -2     100 15.0 -15.0 79 21
2
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 W 5 = -110  -19.0 19.0 13 87
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
2 S 4 =     110 19.0 -19.0 87 13
4
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2 E K -1       50 8.0 -8.0 65 35
5
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2NT E K -1       50 8.0 -8.0 65 35
6
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3 W 7 -3     150 22.0 -22.0 92 8
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3 S 2 -1 -50  -5.0 5.0 40 60
8
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 E K +1 -140  -25.0 25.0 2 98
9
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
2 E K +1 -140  -25.0 25.0 2 98
10
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 E K = -110  -19.0 19.0 13 87
11
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 W 9 -4     200 25.0 -25.0 98 2
12
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3x S 5 -1 -100  -13.0 13.0 25 75
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3 E K -1       50 8.0 -8.0 65 35
14
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 W 2 -4     200 25.0 -25.0 98 2
15
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
2NT E K -1       50 8.0 -8.0 65 35
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2NT W 8 -1       50 8.0 -8.0 65 35
17
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3 S 8 -1 -50  -5.0 5.0 40 60
18
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
PASS All pass 1.0 -1.0 52 48
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
1NT S 5 -1 -50  -5.0 5.0 40 60
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3 S 10 -1 -50  -5.0 5.0 40 60
21
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 E 2 = -110  -19.0 19.0 13 87
22
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 W 3 = -110  -19.0 19.0 13 87
23
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
PASS All pass 1.0 -1.0 52 48
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
5 E K -2     100 15.0 -15.0 79 21
25
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3x N 2 -1 -100  -13.0 13.0 25 75
26
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1 E K = -80  -10.0 10.0 31 69
27
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 S 6 =     110 19.0 -19.0 87 13