II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: Both
  3 
  AK10543 
  9 
  85432 
 K976 26 AQ854
 QJ9 7
 KQ8 J42
 AK10 QJ76
  J102 
  862 
  A107653 
  9 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 2 9 6 4 E 6 10 3 7 8
S 3 2 9 6 4 W 10 10 3 7 9
minimax = 5* N, -500
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 E 9 +1 -650  -11.0 11.0 29 71
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
5x N 6 -2 -500  12.0 -12.0 73 27
3
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
5 E A -1     100 25.0 -25.0 98 2
4
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
5x N Q -2 -500  12.0 -12.0 73 27
5
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
5x N A -2 -500  12.0 -12.0 73 27
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 E 6 = -650  -11.0 11.0 29 71
7
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 E 9 +1 -650  -11.0 11.0 29 71
8
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 E 6 = -620  4.0 -4.0 58 42
9
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 E A = -650  -11.0 11.0 29 71
10
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT W 5 +2 -660  -24.0 24.0 4 96
11
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 E 9 +1 -650  -11.0 11.0 29 71
12
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
5 E 5 -1     100 25.0 -25.0 98 2
13
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT W 5 +1 -630  0.0 0.0 50 50
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 E 6 = -620  4.0 -4.0 58 42
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 E 9 +1 -650  -11.0 11.0 29 71
16
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT W 5 +2 -660  -24.0 24.0 4 96
17
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5x N Q -1 -200  20.0 -20.0 88 12
18
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
5x N 7 -2 -500  12.0 -12.0 73 27
19
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT W 3 +2 -660  -24.0 24.0 4 96
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4x N Q -1 -200  20.0 -20.0 88 12
21
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
4 E A +1 -650  -11.0 11.0 29 71
22
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
4 W A +1 -650  -11.0 11.0 29 71
23
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
5x N A -1 -200  20.0 -20.0 88 12
24
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 E 6 = -620  4.0 -4.0 58 42
25
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
5x N A -2 -500  12.0 -12.0 73 27
26
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 E 9 +1 -650  -11.0 11.0 29 71
27
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
5 E 10 = -650  -11.0 11.0 29 71