II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: Both
  AQJ93 
  AKQ4 
  J753 
  -- 
 8542 20 107
 982 7
 106 AK984
 K1072 AQ943
  K6 
  J10653 
  Q2 
  J865 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 10 11 5 3 E 3 3 1 6 9
S 6 10 11 5 3 W 3 3 1 6 9
minimax = 5 S, +650
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
4 N A +1     650 3.0 -3.0 56 44
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4 S 10 +1     650 3.0 -3.0 56 44
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
5 S K +1     680 22.0 -22.0 92 8
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
4 S 5 +1     650 3.0 -3.0 56 44
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3x W A = -670  -25.0 25.0 2 98
6
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S K +2     680 22.0 -22.0 92 8
7
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 S 10 +1     650 3.0 -3.0 56 44
8
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 S 10 +1     650 3.0 -3.0 56 44
9
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 N A +1     650 3.0 -3.0 56 44
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 N A +1     650 3.0 -3.0 56 44
11
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
2NT E K -4     400 -16.0 16.0 19 81
12
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5 S 10 =     650 3.0 -3.0 56 44
13
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
6x S 10 -1 -200  -22.0 22.0 8 92
14
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3x W A = -670  -25.0 25.0 2 98
15
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 N A +1     650 3.0 -3.0 56 44
16
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 S 10 +1     650 3.0 -3.0 56 44
17
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
6 S 10 -1 -100  -20.0 20.0 12 88
18
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
5x W A -2     500 -14.0 14.0 23 77
19
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 S K +2     680 22.0 -22.0 92 8
20
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
4 N K +1     650 3.0 -3.0 56 44
21
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 S 10 +1     650 3.0 -3.0 56 44
22
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
5 S 5 =     650 3.0 -3.0 56 44
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3 S 2 +2     200 -18.0 18.0 15 85
24
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 N A +1     650 3.0 -3.0 56 44
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
4 N A +1     650 3.0 -3.0 56 44
26
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
5x W A -3     800 26.0 -26.0 100 0
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 S 10 +1     650 3.0 -3.0 56 44