II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: Both
  A93 
  A7 
  J64 
  A10985 
 QJ8 23 2
 KQJ 10964
 87 AKQ109532
 KJ632 --
  K107654 
  8532 
  -- 
  Q74 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 10 5 2 9 E 9 3 7 11 4
S 4 9 5 2 9 W 9 3 7 11 4
minimax = 5* N, -200
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
4 E Q +1 -150  12.0 -12.0 73 27
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT W A = -600  2.0 -2.0 54 46
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT W 9 = -600  2.0 -2.0 54 46
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT W 9 = -600  2.0 -2.0 54 46
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT W 9 -2     200 19.0 -19.0 87 13
6
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT W 10 = -600  2.0 -2.0 54 46
7
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
5xx E 4 = -1000  -26.0 26.0 0 100
8
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
5x W A -6   1700 26.0 -26.0 100 0
9
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
5x E Q = -750  -13.0 13.0 25 75
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2x N A =     180 16.0 -16.0 81 19
11
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5x E Q = -750  -13.0 13.0 25 75
12
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5x E 2 = -750  -13.0 13.0 25 75
13
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
5 E 6 = -600  2.0 -2.0 54 46
14
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
6x E 5 -1     200 19.0 -19.0 87 13
15
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
5x E 6 = -750  -13.0 13.0 25 75
16
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
5x E 4 +1 -950  -24.0 24.0 4 96
17
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
5x E 2 = -750  -13.0 13.0 25 75
18
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4x E 9 -5   1400 24.0 -24.0 96 4
19
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
5x E 6 = -750  -13.0 13.0 25 75
20
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
5x E 6 = -750  -13.0 13.0 25 75
21
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT W 8 = -600  2.0 -2.0 54 46
22
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 E 5 +1 -150  12.0 -12.0 73 27
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
5x E 4 -2     500 22.0 -22.0 92 8
24
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT W 3 = -600  2.0 -2.0 54 46
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
5x E 6 = -750  -13.0 13.0 25 75
26
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
6x N A -3 -800  -22.0 22.0 8 92
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 E 4 +1 -150  12.0 -12.0 73 27