II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: EW
  AQ1085 
  Q84 
  AK74 
  7 
 K4 22 97
 1072 KJ963
 102 93
 AK9852 Q1063
  J632 
  A5 
  QJ865 
  J4 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 11 6 12 5 E 2 1 7 1 8
S 7 11 5 12 5 W 2 1 7 1 8
minimax = 6 S, +920
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
4 N 6 +1     450 3.0 -3.0 56 44
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4 N 9 +2     480 23.0 -23.0 94 6
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
2 N 3 +3     200 -22.0 22.0 8 92
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
4 N 9 +2     480 23.0 -23.0 94 6
6
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
7
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
8
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 S K +1     450 3.0 -3.0 56 44
9
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 W A -2     200 -22.0 22.0 8 92
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 N 3 =     420 -15.0 15.0 21 79
11
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 N 6 +1     450 3.0 -3.0 56 44
12
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
2 N 2 +4     230 -18.0 18.0 15 85
13
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 N 2 +1     450 3.0 -3.0 56 44
14
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
15
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 N 9 =     420 -15.0 15.0 21 79
16
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 N A +1     450 3.0 -3.0 56 44
17
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 N 9 +2     480 23.0 -23.0 94 6
18
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
19
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
20
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
4 N 9 +2     480 23.0 -23.0 94 6
21
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 S A +1     450 3.0 -3.0 56 44
22
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3 N 5 +1     170 -26.0 26.0 0 100
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
24
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
4 N 3 +1     450 3.0 -3.0 56 44
26
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 N A +1     450 3.0 -3.0 56 44
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 N 3 +3     200 -22.0 22.0 8 92